Znanstveno-istraživački rad

VERN’ovi predavači izlagali na 19. međunarodnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment 2018.“

Naši su predavači na konferenciji predstavili radove iz područja predviđanje financijske nestabilnosti poduzeća, bankovnih sektora u zemljama srednje i jugoistočne Europe te mjerenja intelektualnog kapitala hrvatskih kompanija.

VERN’ovi predavači s Katedre za financije, računovodstvo i pravo sudjelovali su na 19. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM 2018.“, koja je 13. i 14. rujna održana u Zadru.

Naši su predavači na konferenciji predstavili sljedeće radove:

  • mr. sc. Melita Cita, „Predviđanje financijske nestabilnosti poduzeća iz izdavačke djelatnosti“ (izrađen u koautorstvu sa dr. sc. Slobodankom Stjepanović, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku)
  • dr. sc. Branko Krnić, „Bankovni sektori u zemljama srednje i jugoistočne Europe – sličnosti i razlike“
  • mr. sc. Marijan Milinović, „Mjerenje intelektualnog kapitala hrvatskih kompanija CIV metodom“.

Svi navedeni radovi objavljeni su u Zborniku radova konferencije. 

(pripremio: Luka Boždar)