#EducationmeetsBusiness

Zašto studirati na VERN’ovom specijalističkom studiju upravljanja poslovnim komunikacijama

Uz digitalizaciju i nove tehnološke trendove, moderni stručnjaci za tržišno komuniciranje moraju znati kako prilagoditi komunikaciju, kako bi poruka bila prenesena na ispravan način i došla do ciljane publike.

Zašto studirati na VERN’ovom specijalističkom studiju upravljanja poslovnim komunikacijama

Uz digitalizaciju i nove tehnološke trendove, moderni stručnjaci za tržišno komuniciranje moraju znati kako prilagoditi komunikaciju, kako bi poruka bila prenesena na ispravan način i došla do ciljane publike. U vremenu dominantnog utjecaja masovnih medija, društvenih mreža i javnog mnijenja te fenomena lažnih vijesti, potrebni su stručnjaci koji će svojim specijalističkim znanjima i vještinama uspješno moći upravljati poslovnom komunikacijom, kako na operativnoj, tako i na strateškoj razini te pridonositi tržišnom pozicioniranju poslovnih subjekata.

VERN’ov diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama koncipiran je kao specijalistički studij odnosa s javnošću, s posebno naglašenom primjenom stručnih komunikacijskih znanja i vještina u poslovnoj praksi. Kombinacija modernih i atraktivnih kolegija podjednako osposobljava studente za:

  • kreiranje i provedbu marketinških komunikacijskih projekata
  • kreiranje i provedbu strategija brendiranja,
  • kreiranje i provedbu vizualnih komunikacija,
  • planiranje komunikacije
  • napredno upravljanje odnosima s medijima
  • upravljanje trendovima
  • političko i krizno komuniciranje
  • kreiranje i provedbu gerilskih komunikacija
  • kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba.

Saznajte više informacija o studiju i načinu prijave.

(pripremio: Luka Šipić)

Odjel za komunikacije
Datum objave: 2.10.2018.