Društvene i humanističke znanosti

Objavljen novi broj VERN’ovog znanstvenog časopisa „Suvremene teme“

U ovom broju donosimo sedam znanstvenih članka i prikaz jedne knjige.

Suvremene teme Sveučilišta VERN’

„Duh vremena“ u kojem živimo gotovo ultimativno od nas zahtijeva agilnost i proaktivnost u komunikaciji, ali i u svim drugim aktivnostima u različitim područjima društvenog života. Imperativi današnjeg vremena i kompleksnost svijeta u kojem živimo čine nužnim sinergijski pristup, koji posebno dolazi do izražaja u diversificiranom području društvenih znanosti.

S obzirom na to, ovaj broj Suvremenih tema koncipiran je tako da svaki pojedini članak zastupa jedno od tematskih područja našeg časopisa, koja u svojoj komplementarnosti i međupovezanosti vjerno ocrtavaju konture društvenog trenutka u kojem živimo.

Sadržaj novoga broja:

1. Što je sve film?
prof. dr. sc. Hrvoje Turković

2. Haters vs. lovers on Facebook: Sentiment analysis of user’s comments
dr. sc. Milica Vučković

3. Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske
Stana Odak Krasić, Valentina Pavlović

4. Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja
Vesna Cvitanović, Petra Širanović

5. Percepcija generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y
Ana Pećanić, doc. dr. sc. Irena Miljković Krečar

6. Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza
Nikola Buković

7. Odnosi s javnošću u hrvatskim neprofitnim organizacijama na primjeru udruga osoba s invaliditetom
Ivana Kučina, dr.sc. Krešimir Dabo

8. Zašto liberalizam nije uspio?
Patrick Deneen

Časopis izlazi jedanput godišnje, na hrvatskom i engleskom jeziku, a dostupan je u digitalnom obliku (PDF) na službenoj stranici „Suvremene teme“.

Želimo vam ugodno čitanje!

Odjel za komunikacije
Datum objave: 13.1.2022.