Novi poslovni koncepti

Oliver Kempkens na VERN’u održao izborni kolegij Design Thinking za studente diplomskih studija

Riječ je konceptu koji predstavlja novu paradigmu sistematskog pristupa razvoju proizvoda, usluga ili poslovnih strategija, a koji je u potpunosti orijentiran na budućeg korisnika.

Oliver Kempkens, renomirani međunarodni stručnjak za područje design thinkinga (DT), izvršni direktor konzultantske tvrtke ITMP AG, predavač na School of Management in Moscow i pokretač brojnih poslovnih platformi inspiriranih DT pristupom, na VERN’u je održao zajednički izborni međunarodni kolegij Design Thinking za studente naših diplomskih studija.

Riječ je konceptu koji predstavlja novu paradigmu sistematskog pristupa razvoju proizvoda, usluga ili poslovnih strategija, a koji je u potpunosti orijentiran na budućeg korisnika. DT pristup je osmišljen u kasnim 60-ima na Sveučilištu Stanford, a danas ga u svojim poslovnim procesima implementiraju globalne kompanije poput SAP-a, Procter & Gamblea, Unilevera, UBS-a, Tesle, Applea, Googlea, AirBnBa i mnogih drugih.

Cilj ovoga kolegija je prenijeti studentima novi set alata potrebnih za razvoj inovativnih alternativnih pristupa u rješavanju strateških poslovnih izazova. Kako bi naučili na koji način prepoznati prilike za uvođenje inovacija i rješavanje poteškoća u organizacijskim strukturama, studenti su rješavali poslovne izazove, sudjelovali u vježbama i analizama studija slučajeva, u kojima su promatrali kreativnost iz perspektive pojedinca.

„Sve više kompanija, čak i onih iz tradicionalnijih sektora, poput farmaceutskih kompanija, industrijskih pogona, itd. koriste design thinking kako bi postali relevantniji među svojim konkurentima. Tako je primjerice i kompanija Kloeckner Steel pomoću ovog pristupa, tako reći, osmislila budućnost poslovanja s čelikom.“

„Ove sam godine sa studentima radio na tzv. „healthy food“ izazovu, na kojem sam im objasnio design thinking pristup na razvoju inovacije u području prehrane i zdravlja. Nije mi uopće bio važan krajnji ishod tog izazova, već sam samo htio da studenti shvate vrijednost primjene design thinkinga u razvoju proizvoda. Trebali bi shvatiti da su uz kombinaciju rada i razmišljanja, u mogućnosti pronaći rješenje za kompleksne izazove. Uz neke standardne DT alate i tehnike, tijekom predavanja su mogli steći i određene alate projektnog menadžmenta, donošenja odluka i menadžmenta promjena“, rekao nam je Oliver Kempkens.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 10.4.2017.