Global Entrepreneurship Week

Panelima, radionicama, predavanjima i terenskom nastavom na VERN’u obilježen Globalni tjedan poduzetništva

Veleučilište VERN' dalo je svoj doprinos obilježavanju Globalnog tjedna poduzetništva predstavljanjem rezultata istraživačkih i projektnih radova naših studenata, te organiziranjem panela i okruglih stolova.

Global Entrepreneurship Week

Veleučilište VERN’ dalo je svoj doprinos obilježavanju Globalnog tjedna poduzetništva (Global Entrepreneurship Week , 12. – 18. studenoga) predstavljajući rezultate istraživačkog i projektnog rada naših studenata na poduzetničkim kolegijima tijekom semestra, te u okviru raznih projektnih aktivnosti. Nositeljice programa obilježavanja Globalnog tjedna poduzetništva na VERN’u su bile naše predavačice mr. sc. Gordana Ćorić, mr. sc. Zrinka Gregov i mr. sc. Iva Senegović.

Na VERN’u, kao projektnom partneru, održan je panel o inkubatorima i hubovima kao podršci razvoju društvenih inovacija i mikro poduzetništva, kao i pet mini okruglih stolova o start-up poduzetništvu, inovativnom, društvenom i dinamičkom poduzetništvu, ekosistemu za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj te strategijama rasta brzorastućih, dinamičnih poduzeća. 

Uz to, održana su dva inicijalna radna sastanka za nove projekte, kao i radionica za studente o HULT PRIZE projektu i predstavljanje ovogodišnjeg HULT PRIZE natjecanja. U sklopu Globalnog tjedna poduzetništva studenti su bili i na dvije terenske nastave u Impact HUB-u i Zagrebačkom inovacijskom centru, a u svim ovim aktivnostima studenti su bili aktivno angažirani, kako domaći tako i strani studenti na Erasmus razmjeni.

 

Odjel za komunikacije
LAG Međimurski doli i bregi
Datum objave: 22.11.2018.