Analize

Stručni doprinos doc. dr. sc. Mirele Holy unaprjeđenju položaja žena u sektoru odnosa s javnošću

Naša je predavačica sudjelovala u provođenju prvog istraživanja o položaju žena u odnosima s javnošću u Hrvatskoj, koje je dio europskog projekta.

Doc. dr. sc. Mirela Holy, Sveučilište VERN’

Pročelnica triju diplomskih studija doc. dr. sc. Mirela Holy sa Sveučilišta VERN’ nedavno je kroz svoj stručni rad dala akademski doprinos uklanjanju rodnih stereotipa i poboljšanju položaja žena u sektoru odnosa s javnošću u Hrvatskoj.

Naša je predavačica zajedno s komunikacijskom savjetnicom i stručnjakinjom Mirelom Polić provela prvo istraživanje o položaju žena u odnosima s javnošću u Hrvatskoj, koje je bilo dio projekta „Women in Public Relations“ EUPRERA-e, europske udruge koja okuplja znanstvenike koji se bave odnosima s javnošću.

Rezultati istraživanja su ukazali na kontinuirano postojanje rodnih stereotipa te otežanu realizaciju karijernih perspektiva kod žena, ali i postojanje različitih obrazaca leadershipa među ženama na menadžerskim pozicijama.

Naglasci istraživanja:

  • istraživanje je ukazalo na postojanje dva obrasca leadershipa: (1) muški obrasci vođenja i izravni stil komunikacije, (2) ženski obrasci vođenja i kombinacija muških i ženskih komunikacijskih stilova
  • žene su često izložene rodnoj diskriminaciji (izložene su negativnim komentarima i postupcima te se često moraju ponašati drukčije da bi ih se ozbiljno shvatilo)
  • većina sudionica ne prepoznaje žene na višim položajima kao uzore
  • žene u hrvatskoj PR industriji imaju dugo radno vrijeme, češće su izložene neravnoteži poslovnog i privatnog života i nemaju jednake mogućnosti napredovanja u karijeri.

Cjeloviti rezultati istraživanja dostupni su na ovome linku, u PDF formatu.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 28.9.2020.