Održivi razvoj

Znanstvenici i stručnjaci predstavili zanimljive spoznaje o Mediteranu na 3. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „MIC-Vis 2020“

Središnji znanstveno-stručni događaj na otoku Visu već je po tradiciji okupio više od 100 znanstvenika i stručnjaka, iako manji dio njih fizički, iz više od 15 različitih zemalja.

Jedna od sesija na konferenciji „MIC-Vis 2020“

Na otoku Visu je održana 3. međunarodna znanstvena konferencija „Mediterranean Islands Conference (MIC-Vis 2020)“, koja je ove godine imala poseban hibridni format, uz ograničen broj sudionika na samoj konferenciji te online izlaganja domaćih i međunarodnih znanstvenika i stručnjaka.

Demografija, javni servisi, kultura i tradicija, mediji i komunikacija, migracije, obrazovanje, turizam i održivi razvoj bile su neke od glavnih tema o kojima se diskutiralo na ovogodišnjoj konferenciji, u posebnom kontekstu pandemije koronavirusa.

Sudionici su se mahom složili da je aktualna pandemija uzrokovala značajne prepreke za razvoj mediteranskih resursa, ali i nove prijetnje koje se javljaju uz društvene pojave, poput migracija u uvjetima pandemije.

„Prethodna dva izdanja ove konferencije pokazala su nam da je multidisciplinarno izučavanje društvenih i gospodarskih tema koje se tiču Mediterana i predlaganje održivih rješenja od krucijalne važnosti za ovu regiju“, izjavio je na konferenciji putem video linka prošlogodišnji uvodničar dr. sc. Dionigi Albera, direktor francuskog Instituta za etnologiju Mediterana.

„Mediteranski otoci su jako zanemareni, i u svakodnevnom životu, ali i u znanosti. Moramo uspostaviti interdisciplinarna i međudisciplinarna istraživanja te donositi razvojne preporuke koja će se baviti sadašnjosti i budućnosti ovoga područja“, istaknula je na konferenciji doc. dr. sc. Mirela Holy, pročelnica diplomskih studija na Sveučilištu VERN’.

„Interes znanstvene i stručne javnosti za ovom konferencijom svakoga je puta sve veći, što nas posebno raduje, a dodatno nas motivira i činjenica da smo ove godine pod posebnim mjerama uspjeli okupiti više od stotinu sudionika, iako je većina njih konferenciju pratila online te su izlagali svoje radove putem video linka“, zaključila je članica programskog odbora konferencije doc. dr. sc. Ozana Ramljak sa Sveučilišta VERN’.

Ovogodišnji središnji znanstveno-stručni događaj na otoku Visu već je po tradiciji okupio više od 100 znanstvenika i stručnjaka, iako manji dio njih fizički, iz više od 15 različitih zemalja. Činjenica da su se online izlaganjima radova pridružili i sudionici iz udaljenijih zemalja, kao i da su ostali sudionici aktivno sudjelovali u online diskusijama razlog je zadovoljstva organizatora ovogodišnje konferencije – Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Sveučilište VERN’, te suorganizatora Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i mreže Euro-Mediterranean Academic Network.

U okviru konferencije koje je trajala od 16. do 19. rujna bila je postavljena i međunarodna izložba studentskih fotografija na temu „Ljudi i Mediteran“, koja se također mogla razgledati i u online formatu na službenoj stranici konferencije Mediterranean Islands Conference (MIC-Vis 2020).

Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 28.9.2020.