Terenska nastava

Studenti Tehničkog menadžmenta na terenskoj nastavi upoznali poslovanje energane Glina

Studenti su se između ostalog upoznali s poslovanjem i tehničkim specifikacijama energane, koje su relevantne za njihovo područje interesa i stručno akademsko obrazovanje.

Studenti VERN’ovog preddiplomskog studija Tehnički menadžment su u okviru terenske nastave na predmetu Tehnologija materijala i građenja, u pratnji predavača Slavka Titana, u svibnju posjetili kogeneracijsku elektranu BE-TO Glina.

Studenti su na terenu uvidjeli na koji je način Glina postala energetski relativno neovisan grad, nakon što je u rad puštena ova elektrana za proizvodnju struje i toplinske energije na biomasu iz glinskih drvnih pogona. Inače, riječ je o pogonu koji ima i važan ekološki značaj.

Ovom prilikom, studenti su se između ostalog upoznali s poslovanjem i tehničkim specifikacijama energane, koje su relevantne za njihovo područje interesa i stručno akademsko obrazovanje: poslovnom strukturom, načinima financiranja, ukupnom snagom energane (6,2 megavata električne energije i 19,5 megavata toplinske energije), lancem opskrbe, poslovnim eko-sustavom, investicijskom bazom i ljudskim potencijalima

Odjel za komunikacije
Datum objave: 8.7.2018.