Znanstveno-istraživački rad

VERN’ovi predavači predstavili svoje radove na 20. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment“

Radove su predstavili mr. sc. Melita Cita i mr. sc. Marijan Milinović.

Mr. sc. Marijan Milinović i mr. sc. Melita Cita na prošlogodišnjoj konferenciji

VERN’ovi predavači sudjelovali su na 20. međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji „Računovodstvo i menadžment – RiM“, koja je sredinom lipnja održana u Puli.

Tijekom održavanja konferencije, naši su predavači predstavili svoje radove, od kojih su neke izradili i u koautorstvu:

  • mr. sc. Melita Cita, „Predviđanje stečaja poduzeća iz sektora brodogradnje na temelju podataka iz financijskih izvještaja“ (izrađen u koautorstvu sa dr. sc. Milanom Stanićem i Marinom Stanić Šulentić, mag. oec. s Veleučilišta u Slavonskom Brodu)
  • mr. sc. Marijan Milinović, „Tobinov Q u vrednovanju intelektualnog kapitala kompanija“.

Radovi naših predavača objavljeni su u Zborniku znanstvenih radova konferencije.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 22.6.2019.