Otočni kolegiji

VERN’ovi studenti Ekonomije poduzetništva na jedan dan postali savjetnici za ljudske potencijale

Turistička agencija „Alternatura“ prva je i najveća agencija za pustolovni turizam na otoku Visu, a čije se aktivnosti i ponuda temelje na interpretaciji prirodne i kulturne baštine.

Nastava na Visu

Studenti 3. godine VERN’ovog preddiplomskog studija Ekonomija poduzetništva su u okviru izbornih otočnih kolegija, na otoku Visu slušali dio nastave iz predmeta „Upravljanje ljudskim potencijalima“. Kako bi stečeno teorijsko znanje mogli primijeniti u praksi, na stvarnim primjerima iz poslovne prakse lokalnih poduzetnika, studenti su pokušali riješiti četiri izazova s područja upravljanja ljudskim potencijalima koji se pojavljuju u turističkoj agenciji „Alternatura“ iz Komiže.

Kroz više od 15 godina djelovanja, agencija „Alternatura“ postala je respektabilna turistička agencija za pustolovni turizam, poznata po svojoj kreativnosti i strasti prema predstavljanju baštine i prirode otoka Visa te osmišljavanja pustolovnih turističkih programa.

 „Alternatura“ je članica Zajednice pustolovnog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA), sudjeluje u akcijama spašavanja na moru (EMERGENSEA), a vodiči koji su zaposleni u agenciji aktivni su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), Hrvatskog planinarskog društva Hum te dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža (DVD Komiža).

Odlaskom na Military turu u organizaciji „Alternature“, studenti su stekli uvid u jednu od pustolovnih aktivnosti koju ova agencija nudi turistima. Potom je Goran Miletić, zaposlen u „Alternaturi“ kao voditelj kopnenih tura, kao gost predavač, studentima predstavio izazove s područja upravljanja ljudskim potencijalima s kojima se agencija gotovo svakodnevno suočava:

  1. proces odabira i zapošljavanja novih vodiča za kopnene ture i mornara za morske ture
  2. procesi vertikalne komunikacije i komunikacije među timovima
  3. inoviranje sustava nagrađivanja i motivacije zaposlenika
  4. edukacija i regrutiranje mornara za gajetu/falkušu

Podijeljeni u četiri tima, studenti su razradili mogućnosti rješavanja navedenih izazova, a svoja konačna projektna rješenja na zadnjem su danu nastave prezentirali  Pinu Vojkoviću, vlasniku „Alternature“.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 8.6.2019.