Radionica

VERN’ovi studenti sudjelovali na praktičnoj radionici pod nazivom „Medijacija u obiteljskim poduzećima“

Radionicu je održala Duška Pribičević-Gelb, dopredsjednica Hrvatske udruge za mirenje.

Radionica – „Medijacija u obiteljskim poduzećima“

Studenti VERN’ovog preddiplomskog studija Ekonomije poduzetništva sudjelovali su na praktičnoj radionici medijacije gdje su upoznali i iskusili medijaciju u obiteljskim poduzećima na stvarnim primjerima iz prakse. U okviru nastave na izbornom predmetu Obiteljsko poduzetništvo, radionicu je održala gospođa Duška Pribičević-Gelb, izmiriteljica i trenerica izmiritelja te dopredsjednica Hrvatske udruge za mirenje (HUM), pod nazivom „Medijacija u obiteljskim poduzećima“

Kroz praktične zadatke i vježbe studenti su rješavali različite situacije tipične za obiteljska poduzeća u kojima se događaju različite vrste sukoba, a koji se mogu riješiti mirenjem. Kako bi što vjernije sagledali situacije i izazove, promatrali su ih i analizirali iz perspektive različitih dionika u obiteljskim poduzećima, te su na taj način spoznali što znači sukob interesa, odnosa i vrijednosti u obiteljskim poduzećima te kako se rješavaju takvi sporovi.

Predavačica je istaknula kako su najteže medijacije – obiteljske, a samo jedna je još teža od obiteljske, a to je medijacija u obiteljskim poduzećima. Razlog tome je što konflikti u obiteljskim poduzećima uglavnom proizlaze iz preklapanja triju različitih interesnih sustava – obiteljskih, poslovnih i vlasničkih, s velikim brojem uključenih obiteljskih članova.

Ova radionica prethodi još jednoj suradnji između HUM-a i VERN’a gdje će HUM-ovi izmiritelji držati edukaciju za zainteresirane VERN’ove studente pod nazivom „Mala škola medijacije“, u okviru HUM-ove inicijative „Klub mladih izmiritelja“, koja studentima otvara mogućnosti osnovne obuke za medijatore te besplatnog pohađanja različitih edukativnih programa. Ideja je okupljati studente i mlade profesionalce koji su zainteresirani za provedbu i promicanje modela mirenja kao najpogodnijeg načina rješavanja svih vrsta sporova. 

Kako bi se tema medijacije i njenog značaja približila i ostalim studentima, na VERN’u će 21. svibnja 2019. gostovati američki izmiritelji Victor Schachter i Jennifer Brandt, koji će održati predavanje pod nazivom „Mediation As Look Towards Future“. Naglasak predavanja bit će na medijaciji kao snažnom alatu za menadžere u donošenju poslovnih odluka te u prevenciji i rješavanju internih i eksternih sukoba i sporova.

Radionica – „Medijacija u obiteljskim poduzećima“
Odjel za komunikacije
Datum objave: 8.5.2019.