Tvrtke-partneri

VERN’ovi studenti uspješno razvili projektne „recruitment modele“ za Atlantic Grupu

U okviru zadatka, studenti podijeljeni u timove, morali su osmisliti i razraditi „recruitment model graduate trainee“ te „recruitment model professional / managerial“.

Studenti VERN’ovog diplomskog studija Upravljanje ljudskim potencijalima su u ljetnom semestru u okviru predmeta Pribavljanje, selekcija i raspored zaposlenika, uspješno riješili mentorirani projektni zadatak Atlantic Grupe na temu povećanje indeksa kreativnosti i inovativnosti kod novozaposlenih osoba u Grupi, kroz strateški i ciljano osmišljen pristup pribavljanja (candidate sourcing) i selekcije kandidata“.

U okviru tog zadatka, studenti podijeljeni u timove, morali su osmisliti i razraditi recruitment model graduate trainee“te „recruitment model professional / managerial“, a projektna rješenja su razvijali prema specifičnim obilježjima svakog modela. 

GRADUATE TRAINEE 
Svake godine, 30 pripravnika na svim tržištima u odjelima prodaje, marketinga, razvoja, proizvodnje i suportivnih funkcija pristupa jednogodišnjem programu razvoja, kako bi po isteku programa preuzeli juniorfunkcije u odjelima unutar kojih su se razvijali i kako bi dugoročno činili leadershipstrukturu kompanije. Studenti su imali zadatak kroz „candidate sourcingpristup“ osmisliti kanale, princip promocije, a moguće i odrednice kampanje koji će promovirati tzv. „AG employer brand“kojemu je svrha povećati indeks inovativnosti i kreativnosti kod novih generacija zaposlenika, te model selekcije kroz koji će se odabrati 30 najboljih diplomanata programa s leadershippotencijalom. 

PROFESSIONAL / MANAGERIAL
Zadatak za studente bio je osmisliti tzv. talent attractionmodele kroz profesionalni networking i uključivanje u profesionalnu zajednicu ciljanih stručnjaka (prodaja, marketing, FMCG industrija, IT industrija, FOOD & BEV proizvodnja), kroz koje će se povisiti indeks inovativnosti na voditeljskim i specijalističkim razinama u organizaciji (tzv. managerial & profesisonal layers).

Ovakav pristup studenata rješavanju poslovnih slučajeva iz stvarne poslovne prakse dio je jedinstvenog VERN’ovog koncepta dualnog obrazovanja „tvrtke-partneri“, u okviru kojega VERN’ surađuje s uspješnim tvrtkama u Hrvatskoj, te na taj način integrira studente u realno poslovno okruženje i potiče njihovu suradnju s gospodarstvom.

Koncept je podijeljen u tri segmenta – teorijska nastava, upoznavanje s projektnim zadatkom i rad na projektu, te završna prezentacija pred stručnim žirijem, odnosno mentorima koji studente usmjeravaju u izradi projektnih rješenja, a koji su u ovom projektu bili dr. sc. Irena Miljković Krečar, predmetna nastavnica i akademska mentorica te Vesna Potelj, Voditeljica korporativnog zapošljavanja i uvođenja u posao u Atlantic Grupi i poslovna mentorica na ovom projektnom zadatku.