Tvrtke-partneri

VERN’ovi studenti uspješno riješili projektni zadatak razvoja golf turizma u Hrvatskoj

Studenti su rješavali projektni zadatak kojim se željelo povezati nastavni sadržaj predmeta Društveno odgovorno poslovanje u turizmu s konkretnom studijom slučaja iz stvarnog poslovnog svijeta.

U okviru jedinstvenog VERN’ovog koncepta dualnog obrazovanja „Tvrtke – partneri“, studenti 2. godine specijalističkog diplomskog studija Menadžment održivog razvoja turizma su rješavali projektni zadatak kojim se željelo povezati nastavni sadržaj predmeta Društveno odgovorno poslovanje u turizmu s konkretnom studijom slučaja iz stvarnog poslovnog svijeta – razvojem golfa u Hrvatskoj.

S obzirom da je golf u našoj zemlji nedovoljno razvijen te u javnosti često percipiran kao štetan za okoliš, upravo je taj vid sportskog turizma određen kao predmet istraživanja, a studenti su zadatak rješavali uz pomoć akademske mentorice  dr. sc. Dijane Pletikose i poslovnog mentora Dražena Slamara, vlasnika poduzeća D. S. Golf iz Pule, koji je i sam golfer te promotor tog sporta i a bio je i suradnik na izradi Akcijskog plana razvoja golf ponude u Hrvatskoj.

Studenti su između ostalog tijekom rada na projektu istraživali utjecaj izgradnje golf igrališta na turističku potrošnju u destinaciji. Na konkretnom primjeru planiranog Javnog golf igrališta Plava i Zelena laguna u Poreču, pokazali su da bi ona premašila prosječnu potrošnju, doprinijela produžetku turističke sezone i cjelogodišnjem zapošljavanju. Sa svojih šest golf igrališta i četiri golf centra, Hrvatska gotovo da i ne postoji na turističkoj golferskoj mapi Mediterana, gdje je do sada izgrađeno oko 1.500 resorta s oko 1.700 igrališta. Studenti su također, koristeći inozemna iskustva i dobre prakse, ispitivali mogućnost stvaranja tzv. golf-grozdova, odnosno klastera u Hrvatskoj, primjerice u Istri te Zagrebu i okolici.

Uz to, proveli su i anketno istraživanje percepcije golfa i golf turizma u Hrvatskoj te opći interes ispitanika za taj sport. Rezultati su pokazali da javnost golf i dalje percipira prvenstveno kao „ zabavu za bogate i starije turiste“, dok istovremeno raste interes javnosti za bavljenje golfom, kao i svijest o tome da je on itekako potreban za razvoj turizma. Ispitanici su većinom odgovorili da golf igrališta podižu imidž i konkurentnost destinacije, ali i da se razvoj golf ponude mora zasnivati na svjetskim trendovima društveno-odgovornog ponašanja prema zajednici i okolišu, što uključuje korištenje „zelenijih“ tehnologija i suvremenog načina upravljanja. Na temelju provedenih istraživanja i rezultata ankete, studenti su zaključili da ovaj oblik specifične ponude treba biti dio razvoja održivog turizma u Hrvatskoj, te da je takvu ponudu potrebno ponuditi kako stranim, tako i domaćim turistima. 

Podsjetimo, ovaj jedinstveni VERN’ov koncept dualnog obrazovanja sastoji se od tri segmenta – teorijska nastava, upoznavanje s projektnim zadatkom i rad na projektu te prezentacija pred stručnim žirijem, a studenti rade na projektu tijekom jednog semestra. Prilikom rada na projektu studentima je na raspolaganju mentorska pomoć poslovnog i akademskog mentora/ice, odnosno predstavnika/ce tvrtke partnera i predmetnog nastavnika/ce, koji u konačnici i ocjenjuju uspješnost studentskih rješenja. Projektni zadaci time postaju sastavni dio silabusa i ispita, odnosno ocjene koju student ostvaruje u sklopu predmeta.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 16.5.2018.