Zapošljivost

Zapošljivost VERN’ovih alumnija

Moderne teorijske spoznaje, praktična i primjenjiva poslovna znanja te bliska suradnja VERN'a s gospodarstvom i profiliranje studenata prema stvarnim potrebama tvrtki, osiguravaju visoku zapošljivost VERN'ovih alumnija.

Istraživanja pokazuju da su kandidatima prilikom odabira željenog studija među najvažnijim kriterijima:

  • stjecanje praktičnih znanja i vještina
  • mogućnost međunarodne mobilnosti
  • mogućnost brzog zaposlenja nakon stjecanja diplome 
  • dobre perspektive za daljnji razvoj karijere. 

Studiranje po VERN’ovom jedinstvenom didaktičko obrazovnom modelu studentima jamči stjecanje modernih teorijskih spoznaja te razvoj praktičnih znanja i vještina primjenjivih u dinamičnom domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju. Bliska suradnja VERN’a s gospodarskim sektorom, kroz brojne inicijative i razvoj akademskih programa, ali i samih studenata izravno s tvrtkama, kroz stručnu praksu, mentorstvo i projekt #EducationmeetsBusiness, pruža studentima mogućnost da se do stjecanja diplome profiliraju prema aktualnim potrebama poslovnih organizacija.

Službeni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o registriranoj nezaposlenosti, iz trećeg kvartala 2018. godine, ukazuju na visoku opću stopu procijenjene zapošljivosti VERN’ovih alumnija, te relativno visoke stope zapošljivosti po pojedinim studijskim programima. Među ukupnim brojem, više od 4.500 VERN’ovih alumnija, procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti iznosi 2,23 posto.

Preddiplomska razina                

Naziv studija

Stopa registrirane nezaposlenosti*

Ekonomija poduzetništva

1,7%

Novinarstvo

2,9%

Odnosi s javnošću i studij medija

6,0%

Poslovna informatika

1,3%

Tehnički menadžment

2,7%

Turizam – turistički i hotelski menadžment

3,5%

 

Diplomska razina

Naziv studija

Stopa registrirane nezaposlenosti*

IT menadžment

0,0%

Menadžment održivog razvoja turizma

1,0%

Poduzetnički menadžment

4,9%

Računovodstvo i financije

2,6%

Upravljanje poslovnim komunikacijama

1,6%

* Stopa registrirane nezaposlenosti procijenjena je na temelju usporedbe ukupnog broja nezaposlenih osoba koje su diplomirale na VERN’ovim studijskim programima, evidentiranih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje krajem rujna 2018., s ukupnim brojem diplomanata po VERN’ovim studijskim programima.

Prijave na VERN’ove diplomske i preddiplomske studije s početkom u ljetnom semestru 2019. godine.