Zašto studirati na VERN’ ovom specijalističkom studiju računovodstva i financija

U suvremenom poslovnom okruženju računovodstveno-financijski stručnjaci postali su ključni sudionici upravljanja poslovnim pothvatima i sustavima. Specifična područja računovodstva i financija, izučavana u kontekstu zahtjeva suvremenog menadžmenta i sustavnog razmišljanja, omogućuju studentima usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad s metodama i alatima bez kojih se teško nositi sa složenim izazovima turbulentnog gospodarskog okruženja.

Nastavni plan i program specijalističkog diplomskog studija Računovodstvo i financije fokusiran je na razvoj analitičkih sposobnosti i tehnika rješavanja problema u procesima poslovnog odlučivanja. Studij je tematski organiziran u četiri modula koji studentima pružaju cjeloviti uvid u sve stručne i društvene aspekte vođenja računovodstva i financija u poduzetništvu:

  1. računovodstvo,
  2. financije,
  3. pravo i porezi,
  4. kontekst i potpora.

Na taj način, studenti kroz ovaj studij stječu specijalistička znanja i kompetencije potrebna za:

  • uspješno analitičko i cjelovito rješavanje problema u praksi poslovnog odlučivanja
  • obavljanje svih stručnih zadaća i poslova s područja računovodstva i financija unutar pravnog i fiskalnog normativnog okvira
  • samostalno donošenje relevantnih i meritornih poslovnih odluka u financijskom upravljanju poslovnim procesima. 

Saznajte više informacija o studiju i načinu prijave.

(pripremio: Luka Boždar)

Odjel za komunikacije
Datum objave: 12.10.2018.