#EducationmeetsBusiness

Zašto studirati na VERN’ovom specijalističkom studiju upravljanja ljudskim potencijalima

Zašto studirati na VERN’ovom specijalističkom studiju upravljanja ljudskim potencijalima

Koliko ste puta čuli da su ljudski potencijali najvrjedniji resurs poslovne organizacije? Oni su istovremeno i najveći generator inovativnosti i tehnološkog napretka koji potiče razvoj poslovanja i gospodarstva, a time i društveno blagostanje. Dinamičnim promjenama na tržištu prilagođavaju se tvrtke, ali i njezini zaposlenici, koji zbog poslovnih i tehnoloških trendova moraju biti spremni na kontinuiranu edukaciju i prilagodbu poslovnom okruženju.

Na VERN’ovom specijalističkom diplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima, prvom specijaliziranom diplomskom studiju u Hrvatskoj u ovom uskom području, budući stručnjaci stječu neophodna specijalisitčka znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje razvojem zaposlenika i pravilnu selekciju stručnjaka, koji će doprinositi stvaranju dodanih vrijednosti u poslovnim organizacijama. U razradi studijskog programa kao podloga korišten je Kompetencijski model Society for Human Resources Management, razvijen 2012., koji opisuje ključne kompetencije za obavljanje poslova i aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima, kao i prema ključnim kompetencijama cjeloživotnog učenja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – HKO i Europskog kvalifikacijskog okvira – EKO.

Završetkom studija studenti stječu neophodne kompetencije potrebne za:

  • rad u odjelima za ljudske potencijale
  • koordinaciju i nadzor aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima u segmentu selekcije budućih kadrova, zapošljavanja, edukacije te profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika
  • oblikovanje radnih mjesta, zadržavanja, sukcesije, separacije, racionalizacije i umirovljenje zaposlenika
  • prevenciju negativnih učinaka radnog stresa i izgaranja na radu
  • kritičko tumačenje podataka koji su važni za donošenje poslovnih odluka i preporuka.

Saznajte više informacija o studiju i načinu prijave.

(pripremio: Luka Boždar)

Odjel za komunikacije
Datum objave: 17.10.2018.