#EducationmeetsBusiness

Zašto studirati na VERN’ovom studiju ekonomije poduzetništva

U gospodarski razvijenijim zemljama Europe i svijeta poduzetništvo se potvrdilo kao najuspješniji put i način učinkovitog rješavanja važnih problema gospodarskog razvitka.

Preddiplomski studij Ekonomije poduzetništva

VERN’ov preddiplomski studij Ekonomije poduzetništva je moderno koncipiran poduzetnički studij koji osigurava učinkoviti prijenos teorijskog znanja i potiče uključivanje studenata u procese u kojima mogu primijeniti teorijska znanja te na taj način razvijati set vještina za uspješnu integraciju na tržište rada unutar poslovnih organizacija ili pokretanje samostalnih poduzetničkih projekata.

Studenti će na ovom studiju između ostalog naučiti:

  • tumačiti osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja poduzeća,
  • izračunati točku pokrića u poduzeću,
  • prezentirati poslovni slučaj iz stvarnog poduzetničkog okruženja,
  • primijeniti osnovne marketinške strategije segmentiranja i pozicioniranja,
  • provjeriti poslovnu ideju, koristeći menadžerske alate za testiranje poslovne prilike,
  • izraditi poslovnu skicu i prikupiti informacije za stjecanje potrebnih sredstava,
  • izabrati izvor financiranja poduzeća prema kriteriju  troška financiranja,
  • izračunati i interpretirati osnovne pokazatelje financijske analize i objasniti postupak budžetiranja,
  • sastaviti novčani proračun poduzeća
  • i ostala korisna znanja i vještine koje će moći primijeniti u poslovnom okruženju.

Saznajte više informacija o studiju i načinu prijave.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 12.9.2018.