Znanstveno napredovanje

Čestitamo dr. sc. Jadranki Musulin na obrani doktorske disertacije

Naša je predavačica promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Dr. sc. Jadranka Musulin

Viša predavačica na Sveučilištu VERN’ i pročelnica studija Poslovna informatika i IT menadžment dr. sc. Jadranka Musulin uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu „Metodološki okvir dizajna usluge za osmišljavanje poslovnoga modela obogaćenoga konceptom korisničkoga iskustva.

Disertaciju je obranila na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijske znanosti, na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Predavačica Musulin time je promovirana u akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti.

„Poštujte znanje i znanost, jer to je put istine, te osobnog i društvenog razvoja“, poručila je naša kolegica povodom ovog važnog osobnog postignuća.

Čestitamo dr. sc. Jadranki Musulin!

SAŽETAK

U paradigmi današnje doživljajne ekonomije ostvarivanje jedinstvenog iskustva za kupca postalo je najcjenjeniji oblik diferencijacije proizvoda i usluga. U stvaranju sveukupnog kupčevog doživljaja sve više je digitalnih sadržaja usluga u svim djelatnostima pa je korisničko iskustvo sve važniji i zahtjevniji sastojak ukupne vrijednosti koju kupac ostvaruje u interakciji s uslugom. Korisničko iskustvo, koncept koji predstavlja sveukupni rezultat interakcije čovjeka i nekog IT artefakta, stoga je postalo poželjan sastojak vrijednosti usluge u suvremenim poslovnim modelima. Analizom literature i prakse, utvrđeno je da tvrtke nemaju dovoljno znanja i metodoloških alata koji bi im u tome pomogli pa se ovim istraživanjem proučava i predlaže kako ugraditi koncept korisničkog iskustva u metode za osmišljavanje poslovnog modela i dizajn usluge. Glavni cilj ovog istraživanja stoga je bio predložiti metodološki okvir dizajna usluge u kojem će metode i modeli biti obogaćeni konceptom korisničkog iskustva da bi se poboljšao prijedlog vrijednosti za kupca u poslovnom modelu.

Za razvoj metodološkog okvira, u ovom radu, konceptualno se integriraju područja korisničkog iskustva, poslovnih modela i dizajna usluge usklađivanjem elemenata na temelju holističke i doživljajne vrijednosti za kupca oslanjajući se na paradigmu uslužno dominantne logike. U istraživanju se primjenjuje kvalitativni istraživački pristup, a metodologija prati šest faza znanstvenog oblikovanja, pogodnog za razvoj novih artefakata kao što su metode i metodološki okviri. Faze demonstracije i evaluacije razvijenog metodološkog okvira, kojima se provjerava njegova valjanost, provedene su metodom višestruke studije slučaja koja je obuhvaćala korištenje metodološkog okvira za poboljšanje usluge u realnom okruženju u sedam malih i srednjih tvrtki u Hrvatskoj, te intervjue s korisnicima okvira.

Konačni znanstveni doprinos ovog istraživanja ogleda se u cjelovitom metodološkom okviru dizajna usluge za osmišljavanje poslovnog modela obogaćenog konceptom korisničkog iskustva, skraćeno MODUKI, koji je upotpunio model vrijednosti za kupca u poslovnom modeliranju i u dizajnu usluga. Time je postignut originalni doprinos u područjima korisničkog iskustva, poslovnih modela i dizajna usluge, koji donosi strukturirani multidisciplinarni pristup modeliranju vrijednosti za kupca s fokusom na korisničko iskustvo. Snaga ovog doprinosa je i u otvaranju novih perspektiva koje mogu imati širi utjecaj na marketinške, menadžerske i organizacijske prakse, te globalne društvene i tehnološke smjerove razvoja usluga.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 17.12.2021.