Društveno odgovorno poslovanje

Civilno društvo: doprinos naših studenata poslovnoj strategiji Saveza udruga gluhoslijepih

Zadatak za studente bio je pomoći Savezu „Dodir“ u izradi strategije održivog razvoja te prikupljanju sredstava za redovnu aktivnost i realizaciju projekata.

Studenti VERN’ovog diplomskog studija Poduzetnički menadžment su u okviru nastave na izbornom predmetu Poslovno savjetovanje/savjetodavne vještine, u prosincu rješavali projektni zadatak za pomoć „klijentu“ kao dio nastavnog sadržaja. Krajnji je rezultat bio izravan doprinos studenata razvoju udruga civilnog društva i to Savezu udruga gluhoslijepih osoba „Dodir“.

S radom Saveza upoznale su ih njegove predstavnice Matilda Medenjak, VERN’ova diplomantica i Tajana Uzun, pedagoginja i profesorica engleskog jezika te prevoditeljica za gluhoslijepe osobe. One su im objasnile i s kojim se sve poteškoćama susreću osobe s istovremenim oštećenjima vida i sluha, ali i njihove udruge, te su im najavile nove inicijative za poboljšanje statusa njihovih korisnika, među kojima se posebno ističu osnivanje Učilišta za obrazovanje prevodilaca za znakovni jezik, te osnivanje Međunarodnog centra za gluhoslijepe osobe Helen Keller.

Zadatak za studente bio je pomoći Savezu „Dodir“ u izradi strategije održivog razvoja te prikupljanju sredstava za redovnu aktivnost i realizaciju projekata Učilišta i Međunarodnog centra. Imali su rok od 10 dana, a svoje su projektne prijedloge prezentirali predstavnicima Saveza na nastavi sredinom prosinca.

Predložili su vrlo konkretne projekte za postizanje fundraising i promotivnih ciljeva, poput lobiranja za postizanje bolje pozicije za gluhoslijepe osobe, pa sve do savjeta o postizanju održivosti Saveza, udruga-članica i pokrenutih inicijativa. Prijedlozi nekih studenta bili su posebno korisni, pa su tako studentica Franka Bliznac i student Marko Balenović, dobili ponudu da nastave rad na svojim projektima, dok su Moreno Pavličić i Ana Virovac pohvaljeni zbog brojnosti upotrebljivih prijedloga, koji će pomoći Savezu u daljem radu. 

„Bilo je ovo vrlo korisno iskustvo, kako za studente koji su shvatili koliko je zahtjevan rad u udruzi koja se brine o posebno ranjivoj društvenoj skupini, tako i za predstavnike Saveza, budući da su od velike skupine mladih dobili povratne informacije o svome radu i prijedloge za daljnji razvoj. Studenti su uz korisna poslovna znanja i vještine stekli i mnogo šira dodatna znanja, poput toga da se jezik gluhoslijepih razlikuje od zemlje do zemlje, itd. Postoji još puno prostora za suradnju između VERN’a i organizacija civilnog društva, posebice onih koje žele postići održivost i veću vidljivost svojih aktivnosti i projekata“, izjavila je predavačica na kolegiju Gordana Ćorić

„Prilikom izrade ovog projektnog zadatka uočio sam koliko je važna uključenost državnih institucija u skrb i brigu o osobama s invaliditetom. Zakoni se provode, ali smatram, vrlo sporo i nedovoljno učinkovito, a s obzirom na brojnost ove društvene skupine, bilo bi važno izdvajati još više sredstava kako bi im se omogućio normalniji život, sukladan njihovim potrebama. Osim toga, zajednica bi ih trebala sustavno osnaživati kako bi ova osjetljiva društvena skupina mogla razvijati svoje talente i potencijale i doprinositi razvoju zajednice. To bi trebao biti zadatak svih nas“, istaknuo je student Roko Buterin.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 27.12.2017.