Cjeloživotno obrazovanje

HUMS i VERN’: Polaznici programa Menadžment sigurnosti stjecali nove spoznaje o upravljanju rizicima sigurnosti

Potražnja za izvođenjem ovakvog programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanjem budućih menadžera sigurnosti sve je izraženija među uspješnim poslovnim organizacijama.

Program cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment sigurnosti“

Na trećem i četvrtom modulu programa cjeloživotnog obrazovanja kojeg zajednički izvode Hrvatska udruga menadžera sigurnosti i Veleučilište VERN’, naglasaka je bio na temi „Upravljanje rizicima sigurnosti“.

Polaznici programa su od predavača dr. sc. Darka Palačića, člana Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i predsjednika Odbora za primjenu sigurnosnih normi HUMS-a, saznali što je to rizik, koja je svrha upravljanje rizicima, na koji je način upravljanje rizicima regulirano međunarodnim normama i propisima, koji su rizici sigurnosti u poslovanju organizacija, kako se upravlja i postupa s rizicima te koje se metode i tehnike koriste za procjenu rizika.

Na prva dva modula ovog programa polaznici su stjecali nova znanja iz područja „kriznog upravljanja“, „međunarodnih sigurnosnih izazova“ te „nacionalne sigurnosti i novih izazova“, a predavači su bili prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dekan VERN’a i Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Potražnja za izvođenjem ovakvog programa cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanjem budućih menadžera sigurnosti sve je izraženija među uspješnim poslovnim organizacijama, koje imaju aspiracija prema digitalizaciji poslovanja i jačem otvaranju prema inozemnim tržištima, ali je također primjetan interes i među onim organizacijama koje žele podići vlastitu vrijednost među svojim interesnim skupinama.

Poslovni stručnjaci svjesni su prilika koje im se otvaraju na tom putu, ali potencijalni rizici znaju proći neopaženo te ugroziti čitave projekte ili poslovne modele. Dakle, rizik sigurnosti je potencijalni problem, koji se može dogoditi, ali i ne mora, a definira se kao prijetnja uspješnom ostvarivanju postavljenih ciljeva u području sigurnosti.

Upravljanje rizicima sigurnosti u organizaciji disciplina je kojom organizacija procjenjuje, upravlja, istražuje, financira i nadzire rizike sigurnosti iz svih izvora u svrhu povećanja vjerojatnosti postizanja zahtijevane razine sigurnosti (u pojedinim područjima zaštite), odnosno postizanja ciljeva u području sigurnosti, kroz upravljanje ugrožavanjima, opasnostima i izvanrednim događajima.

Obaveza menadžera sigurnosti u takvom okruženju je, neovisno o području zaštite kojim se bave, stručna pomoć poslodavcu, njegovim ovlaštenicima, stručnim službama i radnicima u unaprjeđenju stanja sigurnosti u organizaciji.

Detaljnije informacije o ovom programu cjeloživotnog obrazovanja možete saznati na linku -> Menadžment sigurnosti.

Sve VERN’ove programe cjeloživotnog obrazovanja možete istražiti na linku „Programi cjeloživotnog obrazovanja“.

Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 25.3.2019.