Marketinška komunikacija

Marketinški stručnjaci Kamilo Antolović i Mario Fraculj održali predavanje za studente VERN’a

Na VERN'u su nedavno gostovala dva renomirana i iznimno cijenjena marketinška stručnjaka u Hrvatskoj - Kamilo Antolović i Mario Fraculj.

U okviru nastave na predmetu Integrirana marketinška komunikacija za studente diplomskih studija Upravljanje poslovnim komunikacijama te Menadžment održivog razvoja turizma, na VERN’u su nedavno gostovala dva renomirana i iznimno cijenjena marketinška stručnjaka u Hrvatskoj.

Direktor agencije K&K Promotion i prvi stalni sudski vještak za oglašavanje u Hrvatskoj, Kamilo Antolović te Mario Fraculj, član Uprave Hrvatskog udruženja društava za tržišno komuniciranje i savjetnik Uprave I&F McCann grupe, za studente su održali gostujuća predavanja na temu etičkih aspekata marketinške komunikacije i društveno odgovornog marketinga.

Uz mnoštvo primjera iz marketinške prakse sa hrvatskog i međunarodnog tržišta, predavači su studentima prenijeli stručna i suvremena znanja i iskustva koja će im biti vrlo aplikabilna u izradi projektnih zadataka, seminarskih ili diplomskih radova te u daljnjem profesionalnom razvoju. Potvrdili su to i sami studenti, aktivnim angažmanom u nastavi i diskusiji.