Državne financije

Na VERN’u održan panel „Državne financije u funkciji razvoja Republike Hrvatske“

Na Veleučilištu VERN' ja održan panel pod nazivom „Državne financije u funkciji razvoja Republike Hrvatske“, na kojem su sudjelovali ministar financija Republike Hrvatske Boris Lalovac, te nekadašnji ministri u tom resoru Martina Dalić, Mato Crkvenac i Borislav Škegro.

Državne financije u funkciji razvoja Republike Hrvatske

Na Veleučilištu VERN’ je održan panel pod nazivom „Državne financije u funkciji razvoja Republike Hrvatske“, na kojem su sudjelovali ministar financija Republike Hrvatske Boris Lalovac, te nekadašnji ministri u tom resoru Martina Dalić, Mato Crkvenac i Borislav Škegro.

Panel je otvorio dekan VERN’a prof. dr. sc Vlatko Cvrtila koji je naglasio kako je tema upravljanja državnim financijama uvijek aktualna i jednako važna, bez obzira na financijske trendove ili izbornu godinu.

U uvodnom izlaganju ministar Boris Lalovac je istaknuo kako „sve zemlje EU imaju pritisak na javne financije, jer se trendovi u cijeloj ekonomiji uvijek gledaju kroz prizmu javne riznice“.

Sudionici panela su diskutirali o temama koje u značajnoj mjeri narušavaju stabilnost državnih financija, poput rastućeg inozemnog duga, visokog oporezivanje rada i dodane vrijednosti,  skupih parafiskalnih nameta, glomazne javne uprave, održivosti proračuna i rasta BDP-a te vatrogasnih socijalnih mjera u izbornoj godini, čija će visoka cijena građanima i gospodarstvu zasigurno doći na naplatu.

„Za poticanje gospodarskog rasta potrebno je razviti instrumente restrukturiranja duga i pojednostaviti porezni sustav. Troškove u državnim financijama najviše generiraju mirovinski i zdravstveni sustav i ta se razlika između prihoda i rashoda više ne može pokrivati povećanjem poreza, nego reformom javne uprave i smanjenjem rashoda proračuna“, izjavio je ministar Lalovac.

„Porezni sustav nije naš najveći problem. To je zamagljivanje problema i stvaranje zablude da se problemi u javnim financijama mogu riješiti poreznim izmjenama. Problemi hrvatskog gospodarstva i društva su daleko veći da bi se mogli popraviti ili u bitnom ublažiti sitnim pomacima u poreznim stopama“, upozorio je Borislav Škegro te dodao kako su neki od tih većih problema neučinkovitost javne uprave i lokalne samouprave. 

„Neophodno je reformirati javni sektor, jer je on najveća blokada gospodarskog oporavka“, istaknula je i bivša ministrica Martina Dalić, te dodala kako se Vlada u upravljanju državnim financijama treba odmaknuti od reaktivne politike.

„U državnim financijama se donose uglavnom ad hoc rješenja, a našem su društvu potrebna cjelovita rješenja koja će uključiti i preispitivanje oporezivanja rada i visoke stope PDV-a, koji je postao predominantan i nepravedan porez“, izjavio je bivši ministar Mato Crkvenac.