Međunarodno gostovanje

Naš predavač Boris Hajoš uvodničar na konferenciji međunarodnog projekta e-PROFMAN

Prezentirao je na koji način novi tehnološki trendovi utječu na poslovanje, a posebno na struku odnosa s javnošću.

Naš predavač Boris Hajoš sudjelovao je na završnoj konferenciji međunarodnog projekta  e-PROFMAN, koja je sredinom svibnja održana u Skopju, na kojoj je nastupio kao jedan od uvodničara u diskusiju.

U svom uvodnom izlaganju na temu strateškog komuniciranja, odnosno uporabe novih tehnologija i njihovog utjecaja na komuniciranje organizacija, prezentirao je na koji način novi tehnološki trendovi – big data, umjetna inteligencija, proširena i virtualna stvarnost te internet stvari – utječu na poslovanje, a posebno na struku odnosa s javnošću.

Uz njega, uvodničarka je bila i Slavica Cicvarić Kostić s Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, koja je izlagala na temu „How 2 communicate in a VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) world? New content. New media“. Istaknula je da organizacijama i kompanijama najveći izazov postaje pronaći kreativne načine kojima će poruke prenijeti do novih generacija potrošača.

E-PROFMAN je online program profesionalnog razvoja u području inovativnog upravljanja, vodstva i strateškog komuniciranja, kojeg zajednički provode akademski partneri iz Makedonije, Slovenije i Turske, a financiran je od strane Erasmus+ Programa Europske unije.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 4.6.2018.