Hrvatski jezik

Naš profesor Vicko Krampus za maturante Prve ekonomske škole održao predavanje o najčešćim jezičnim pogreškama

Što je ispravno? „Sa sestrom ili s sestrom“, „sa psom ili s psom“, „dva, dvaju, dvama“…

Predavanje o najčešćim jezičnim pogreškama

U okviru suradnje s obrazovnim sektorom na VERN’u su gostovali maturanti Prve ekonomske škole iz Zagreba, za koje je naš predavač, predstojnik Katedre za jezike i kulturu profesor Vicko Krampus održao zanimljivo predavanje o „najčešćim jezičnim pogreškama“.

Što je ispravno? „Sa sestrom ili s sestrom“, „sa psom ili s psom“, „dva, dvaju, dvama“ i tome slično. Hrvatski jezik obiluje brojnim kombinacijama koje u govoru često niti ne primjećujemo i smatramo da su ispravne, no, pravila u jeziku su vrlo jasna, na što je upozorio i profesor Krampus, inače predavač na predmetima Poslovni hrvatski jezik, Jezik medija te Osnove jezične kulture.

Predavanje o najčešćim jezičnim pogreškama

Iako su maturanti pokazali zavidnu razinu znanja prilikom raspoznavanja ispravnih od pogrešnih jezičnih konstrukcija, znanje o hrvatskom jeziku treba se razvijati usporedno s razvojem samog jezika, dakle konstantno. Stoga je naš profesor učenicima preporučio koju literaturu koristiti kada upadnu u jezične dileme te im je podijelio nekoliko korisnih savjeta kako razvijati znanje o jeziku i stilistici.

Predavanje o najčešćim jezičnim pogreškama
Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 1.3.2019.