Ciklus „izbornih otočnih kolegija“

Naši studenti na Visu proučavali oblike poslovanja te umijeće pregovaranja i uspješne prodaje

Uz redovne akademske aktivnosti studenti su pohađali i terensku nastavu na kojoj su surađivali s lokalnim poduzetnicima, poslovnim stručnjacima i predstavnicima lokalnih vlasti.

U travanjskom ciklusu „izbornih otočnih kolegija“ održanih u VERN’ovom međunarodnom sveučilišnom centru na otoku Visu – VERN’ Island School – tri grupe naših studenata su tijekom travnja pohađali tri različita izborna modula, a svaki je modul bio namijenjen zasebnoj grupi studenata i sastojao se od po dva izborna kolegija:

Modul A1:

  • Franšizno poslovanje (Ljiljana Kukec)
  • Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije (Mirna Karzen)

Modul A2:

  • Upravljanje ljudskim potencijalima (Ivana Vrhovski)
  • Umijeće poslovnog pregovaranja (Saša Petar)

Modul A3:

  • Upravljanje prodajom (Dijana Vuković)
  • Ponašanje potrošača (Boris Jurič)

Uz redovne akademske aktivnosti i teorijsku nastavu te obilaske otoka, studenti su tijekom boravka na Visu pohađali i terensku nastavu na kojoj su proširili teorijska znanja iz predavaonica, te su surađivali s lokalnim poduzetnicima, poslovnim stručnjacima i predstavnicima lokalnih vlasti.

Primjerice, grupa sa modula A1 posjetila je Komižu gdje su slušali predavanje o Lokalnim akcijskim grupama tzv. LAG-ovima, a bavili su se i poslovnom simulacijom kreiranja potencijalne franšize kroz osmišljavanje likera od lavande. Za grupu studenata sa modula A2 održano je gostujuće predavanje Antonije Uskok, dogradonačelnice grada Visa i Ivane Galonje, stečajne upraviteljice hotela Issa, koje su pričale o zapošljavanju i životu na otoku. Grupa s modula A3 bila je u posjetu vinariji Lipanović, gdje su upoznali proces proizvodnje i plasmana njihovih proizvoda na tržište.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 22.5.2018.