Gostujuće predavanje

Organizacijski tim ZAGREB DOX-a održao gostujuće predavanje za VERN’ove studente turizma

Članovi organizacijskog tima, Dunja Bovan, Lucija Parać i Ivan Tofing, za naše su studente održali gostujuće predavanje na kojem su predstavili festival i organizacijske procese.

U okviru nastave na predmetu Marketing manifestacija, na 3. godini destinacijskog smjera preddiplomskog studija Turizma, na VERN’u je krajem svibnja gostovao organizacijski tim Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZAGREB DOX.

Članovi organizacijskog tima, Dunja Bovan, Lucija Parać i Ivan Tofing, za naše su studente održali gostujuće predavanje na kojem su festival predstavili kao marketinšku manifestaciju i upoznali naše studente s aktualnim organizacijskim procesima jednog od najpoznatijih festivala filma u Hrvatskoj.

Našim studentima i predavaču Krešimiru Dabi, inače VERN’ovom Alumiju, gosti su objasnili kako izgleda selekcijski postupak odabira filmova, kako se pregovara sa sponzorima, koliki je značaj komunikacije na području kulture povezane s turizmom u destinaciji, te kako se upravlja komunikacijom s volonterima, internom i eksternom javnošću.

Predstavnici DOX-a su, naposljetku, upoznali studente i s izazovima u organizacijskom procesu i načinima rješavanja nepredviđenih situacija, te su ih sve zajedno pozvali na sljedeći ZAGREB DOX.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 8.6.2017.