Gostujuće predavanje

Predstavnici HNB-a održali gostujuće predavanje za VERN´ove studente Turizma

U okviru nastave na predmetu Makroekonomija na VERN´ovom preddiplomskom studiju Turizma početkom lipnja su gostovali predstavnici Hrvatske narodne banke iz Direkcije trezora.

U okviru nastave na predmetu Makroekonomija na VERN´ovom preddiplomskom studiju Turizma početkom lipnja su gostovali predstavnici Hrvatske narodne banke iz Direkcije trezora – Eugen Fišer iz odjela nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca te Petra Širanović iz odjela za pohranu vrijednosti i opskrbu vrijednostima.

Predstavnici HNB-a su naše studente upoznali sa zaštitnim obilježjima novčanica i kovanog novca Republike Hrvatske, i to kroz uvid u primjerke krivotvorenog novca te usporedbu originalnih uzoraka emitiranog novca s uzorcima krivotvorenog novca. Studenti su na taj način mogli uvidjeti kako prepoznati krivotvoreni novac i tako se zaštiti uslijed svakodnevnih transakcija.

Naglašeno je kako se u Hrvatskoj svake godine za vrijeme turističke sezone povećava broj krivotvorenih novčanica u optjecaju, pa je posjet predstavnika HNB-a iskorišten za edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenika u svim djelatnostima turističke industrije.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 27.6.2017.