Nove perspektive

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor: Sveučilište VERN’ upisuje prve studente na tri nova sveučilišna studija

Pred skorašnji početak nove akademske godine, porazgovarali smo s našim rektorom o temama koje su usko vezane za početak akademskog djelovanja Sveučilišta VERN' i izvođenje novih, jedinstvenih studija.

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN’

Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izdalo dopusnicu Sveučilištu VERN’, maturantima se od akademske godine 2020./21. otvara potpuno novi spektar preddiplomskih sveučilišnih studija koji su jedinstveni u Hrvatskoj i regiji.

Što budući studenti Cyber komunikacija, Interneta stvari i Transmedijske dramaturgije mogu očekivati i kakve im se obrazovne mogućnosti pružaju na ovim studijima za zanimanja budućnosti? Kako je tekla izgradnja akademskih kapaciteta Sveučilišta VERN’? Što druga visoka učilišta mogu naučiti iz našeg primjera? Kako će sveučilišni studiji biti integrirani u VERN’ovu obrazovnu vertikalu?

Odgovore na ova pitanja saznajte u intervjuu, klikom na fotografiju u nastavku. 

Odjel za komunikacije
Petar Vučetić
Datum objave: 10.9.2020.