EU modul

Studentima uručeni certifikati za uspješno završen ciklus VERN’ovog EU modula

Aktivnim studentima i alumnijima VERN'ovih diplomskih studija jučer su dodijeljeni certifikati za uspješno završen ciklus EU modula.

Studentima uručeni certifikati za uspješno završen ciklus VERN’ovog EU modula

Aktivnim studentima i alumnijima VERN’ovih diplomskih studija jučer su dodijeljeni certifikati za uspješno završen ciklus EU modula.

Riječ je o skupu izbornih predmeta EU tematike, koji poučavaju studente kako uspješno upravljati projektima financiranima iz fondova Europske unije, a certifikati su dodijeljeni studentima koji su položili minimalno 3 ili sva 4 izborna predmeta iz ovog modula. 

„Certifikat koji ste stekli je dodana vrijednost vašem životopisu. Riječ je o vrlo traženom području upravljanja EU projektima, a certifikatom dokazujete svoje kompetencije i sposobnosti za uspješno poslovno djelovanje u tom zahtjevnom procesu prijave, realizacije i izvještavanja o EU projektima. Visoki interes studenata za ovim modulom dokazuje i nova generacija, koja je najbrojnija dosad“, istaknula je ovom prilikom Višnja Grozdanić, VERN’ova prodekanica za studije.

„Od pokretanja EU modula, dosad je preko 200 studenata upisalo i položilo neke od predmeta modula. Dosad je već nekoliko kolega upravo na temelju znanja stečenog  u EU modulu primljeno na studentsku praksu, a nakon toga i na radno mjesto“, navela je predavačica Dinka Krčelić, nositeljica predmeta objedinjenih pod EU modulom.

Uspješno apliciranje na natječaj i realizacija projekata financiranih iz EU fondova strateški je važan preduvjet za uspješan razvoj lokalnih sredina, poslovnih organizacija, pa i same države. Nastavni sadržaj koji studenti obrađuju u okviru EU modula, osposobljava ih za uspješno suočavanje s ovim poslovnim izazovima i čini ih konkurentnijima na domaćem i međunarodnom tržištu rada, na koja se integriraju kao certificirani stručnjaci za EU projekte.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 17.12.2017.