Sastanak

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan sastanak na temu osnivanja Sveučilišta VERN’

Predstavnici VERN'a i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održali su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja sastanak s ministrom prof. dr. sc. Pavom Barišićem.

Predstavnici VERN’a i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održali su danas u Ministarstvu znanosti i obrazovanja sastanak s ministrom prof. dr. sc. Pavom Barišićem, a prisustvovala mu je i Doris Pack, predsjednica Savjeta Veleučilišta VERN’ te predsjednica Instituta „Robert Schuman“.

Sastanku su također prisustvovali Branko Štefanović, predsjednik Upravnog vijeća VERN’a, Ozren Jureković, glavni direktor i član Uprave, mr. sc. Višnja Grozdanić, prodekanica za studije i članica Upravnog vijeća te Ivo Ivančić, zamjenik glavnog direktora i član Upravnog vijeća.

Tema razgovora bila je inicijativa osnivanja Sveučilišta VERN’, koja je pokrenuta u 2016. godini, a ministru je ovom prilikom predstavljen i dosadašnji razvoj VERN’a, od visoke poslovne škole do veleučilišta, koje danas izvodi 13 studijskih programa te ima više od 2.000 aktivnih studenata i 4.000 alumija.

Doris Pack i Branko Štefanović ministru su predstavili projekt osnivanja sveučilišta u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, s kojim će VERN’ zajedno izvoditi preddiplomski sveučilišni studijski program Poslovna ekonomija, na temelju sporazuma o mentorstvu i suradnji.

Ministar Barišić je izrazio potporu i spremnost ministarstva da se osnivanje novog sveučilišta provede prema predviđenom planu. Predsjednica Savjeta Veleučilišta VERN’ je među ostalim temama naglasila i važnost obrazovanja odraslih i pučkih otvorenih učilišta te je istaknula dobrobiti sudjelovanja u programu Erasmus+, kao i uspješnost Europske volonterske službe i mogućnosti koje se nude nastavnicima u različitim komponentama ovoga programa.

Vijest o sastanku je objavilo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojim stranicama.