Kreativnost, inovacije, ekonomija

Upoznajte Janani Ramanathan – uvodničarku na VERN’ovoj konferenciji „Creative Future Insights 2021“

Međunarodna znanstvena konferencija „Creative Future Insights 2021“ održat će se 13. i 14. rujna na Sveučilištu VERN', a uvodničari će biti ugledni međunarodni znanstvenici i stručnjaci.

Jedna od uvodničarka na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Creative Future Insights 2021“ bit će Janani Ramanathan, viša znanstvena suradnica u institutu MSS Research (MSSR) u Indiji.

Janani Ramanathan, MSS Research (MSSR), Indija

Osim toga, ona je i direktorica Svjetskog sveučilišnog konzorcija i stipendistica Svjetske akademije umjetnosti i znanosti. Više od dva desetljeća provela je u transdisciplinarnim istraživanjima u obrazovanju i kreativnim umjetnostima.

U MSSR-u svakodnevno surađuje s praktičarima, kreatorima politika i akademskim istraživačima u društvenim, humanističkim i prirodnim znanostima.

Trenutno radi na projektu koji proučava kreativne umjetnosti kako bi stekao bolje razumijevanje teorije društvenog razvoja, koji se tada može svjesno primijeniti za kataliziranje društvene transformacije…

Također je članica Savjetodavnog odbora obrazovnih institucija u Indiji, koji radi na poboljšanju sadržaja i pedagogije u indijskim školama i fakultetima, s ciljem da učenje postane kontekstualno, suradničko, usmjereno na učenike i samim time učinkovitije…

Cijelu biografiju Janani Ramanathan i program konferencije možete saznati na službenoj stranici creativefutureinsights.vern.hr/

Odjel za komunikacije
Datum objave: 19.8.2021.