EU projekt

VERN’ partner međunarodnog EU projekta za povezivanje obrazovanja i održivog zapošljavanja

Potpisivanjem ugovora o suradnji i prezentacijom partnerskih institucija, u Stuttgartu je sredinom ožujka započeo EU projekt „EDU-LAB: Prilika za mlade ljude“, čiji je nositelj European Foundation for Education.

Potpisivanjem ugovora o suradnji i prezentacijom partnerskih institucija, u Stuttgartu je sredinom ožujka započeo EU projekt „EDU-LAB: Prilika za mlade ljude“, čiji je nositelj European Foundation for Education, a izvodi se u suradnji s 20 partnerskih institucija iz deset različitih zemalja, među kojima je i VERN’.

Dvodnevnom programu prisustvovali su dekan VERN’a, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, koji je sudjelovao na Steering Comitee Meetingu, na kojem je uvodno izlaganje održao prof. dr. sc.  Wolfgang Schuster, predsjednik European Foundation for Education, te voditeljica projekata Tea Gagro, koja je uz dekana Cvrtilu sudjelovala na sastanku partnera. Početak projekta obilježen je i svečanim potpisivanju dokumenta „Our commitment to develop chances for young people“, kojeg su potpisali svi EDU-LAB partneri.

Riječ je 2,5-godišnjem projektu čiji je cilj unaprijediti profesionalne prilike za mlade osobe u dunavskoj regiji. Osnovni preduvjet za taj proces je razvoj kapaciteta, koji će potaknuti razvoj novog način razmišljanja, zbog čega su u projekt uključeni institucionalni dionici iz sektora visokog obrazovanja, poslovnih organizacija i politike, ali i civilnog društva. Zajednička vizija im je povezati obrazovanje s održivim zapošljavanjem i stvoriti svojevrsnu obveznost i poštivanje „Dunavske povelje za mlade talente“.

Tekst Povelje, koju je potpisao i dekan VERN’a, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila možete pročitati u nastavku.

OUR COMMITMENT TO DEVELOP CHANCES FOR YOUNG PEOPLE

We confirm hereby our binding commitment to a long-lasting cooperation to link education to employment in a sustainable way by developing a new governance model manifested in the “Danubian Charter for Young Talents”.

 

We support the creation of a new culture of

1. Cooperation between higher education institutions, business organizations and public authorities

2. Social responsibility for young people

3. Joint participation in the development of study programs by universities and by companies

4. Study programs combining theoretical knowledge and practical skills

5. Participation of students in interactive e-learning and work environment

6. Innovation of study curricula taking into account the needs of society and economy

7. Applied science and research at universities and companies

8. Sharing experiences between higher education institutions, business organizations and public authorities

9. Governance based on mutual understanding and trust for sustainable cooperation in the fields of education, business and politics

10. Perspectives and motivation for young people to develop their talents and skills to pursue professional chances in the Danube region strengthening the regional economic development.

 

We declare herby our commitment to develop – in the spirit of this new culture – the “Danubian Charter for Young Talents”. 

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

NAŠA OBVEZA RAZVIJANJA PRILIKA ZA MLADE LJUDE

Ovime mi potvrđujemo našu obvezujuću predanost dugogodišnjoj suradnji kako bi se povezalo obrazovanje sa zapošljavanjem na održiv način razvijajući novi model upravljanja koji se očituje u „Dunavskoj povelji za mlade talente“.

Mi podržavamo stvaranje nove kulture

 

1. Suradnje između visokoobrazovnih institucija, poslovnih organizacija i tijela javne  vlasti

2. Društvene odgovornosti za mlade ljude

3. Zajedničko sudjelovanje u razvoju studijskih programa visokih učilišta i tvrtki

4. Studijskih programa koji kombiniraju teoretsko znanje i praktičke vještine

5. Sudjelovanje studenata u interaktivnom e-učenju i radnoj okolini

6. Inovativnost studijskih kurikuluma uzimajući u obzir potrebe društva i gospodarstva

7. Primijenjena znanost i istraživanje na visokim učilištima i tvrtkama

8. Razmjena iskustava između visokoobrazovnih institucija, poslovnih organizacija i tijela javne vlasti

9. Upravljanje temeljeno na međusobnom razumijevanju i povjerenju za održivu suradnju u područjima obrazovanja, gospodarstva i politike

10. Perspektive i motivacije za mlade ljude da razviju svoje vještine i talente da slijede profesionalne prilike u dunavskoj regiji jačajući gospodarski razvoj regije.

Ovime izjavljujemo svoje opredjeljenje za razvoj- u duhu ove nove kulture– „Dunavske povelje za mlade talente“.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 21.3.2017.