Agencija za znanost i visoko obrazovanje

VERN’ov dekan i voditeljica HR-a izlagali o važnosti ljudskih potencijala na visokim učilištima

Na koji način upravljanje ljudskim potencijalima pomaže razvoju visokog učilišta, je li na visokim učilištima potrebno razvijati funkciju voditelja ljudskih potencijala i kakvi su trendovi na visokim učilištima u Hrvatskoj?

Na koji način upravljanje ljudskim potencijalima pomaže razvoju visokog učilišta, je li na visokim učilištima potrebno razvijati funkciju voditelja ljudskih potencijala i kakvi su trendovi na visokim učilištima u Hrvatskoj? Bile su ovo glavne teme diskusije na nedavno održanoj konferenciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje, „Upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima“, na kojoj se okupilo više od stotinu sudionika – predstavnika visokih učilišta i stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na konferenciji je istaknula kako je upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima iznimno važan segment, budući da su nastavnici i znanstvenici temelji kvalitete svakog visokog učilišta. Također je dodala da, ako je ispravno postavljen, od ovog sustava koristi imaju i studenti, što se očituje u pristupu, razvoju kompetencija te općenito u odnosu institucije prema studentima.

VERN’ je na konferenciji istaknut kao primjer dobre prakse u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima, a naš dekan prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila te Ivana Vrhovski, voditeljica Odjela za razvoj karijera sudionicima su tom prilikom prezentirali „elemente upravljanja ljudskim potencijalima na Veleučilištu VERN’“.

S obzirom da je visoko obrazovanje djelatnost koja zahtijeva visoku razinu kompetencije, stručnosti i odgovornosti, upravljanje ljudskim potencijalima je iznimno važno i to mora biti jedna od važnijih funkcija, istaknuo je dekan Cvrtila. 

„Koristimo sve mogućnosti kako bi i nastavnicima i vanjskim suradnicima pružili alate i vještine da pred studentima budu što bolji. U veljači i rujnu kad se ne izvodi nastava, održavamo različite radionice poput class managmenta, razvoja metoda kritičkog mišljenja, pristupa studentima, razvoja inovacija u nastavi, itd., a također provodimo i redovitu evaluaciju naših nastavnika, te im dajemo povratne informacije kako bi bili što bolji u prezentaciji i u odnosu prema studentima. Rezultati toga su sve više ocjene nastavnika iz godine u godinu“, naglasio je dekan Cvrtila.

Konferencija je održana u okviru ERASMUS+ projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima“, za koji je Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje na konferenciji istaknula kako mu je cilj poticati raspravu o povećanju organizacijske učinkovitosti visokih učilišta te njihovoj globalnoj konkurentnosti, povećanju njihova doprinosa ekonomskom rastu i društvenom razvoju unapređenjem kvalitete ljudskog kapitala u području visokog obrazovanja,kao i poticati izvrsnost akademskog osoblja.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 12.3.2018.