Istraživački rad

VERN’ovi predstavnici na znanstvenoj konferenciji Economic and Social Development u Pragu

Naši su predstavnici na konferenciji predstavili istraživačke radove koje su izradili u koautorstvu s drugim kolegama.

Studenti i predavači s VERN’a Azra Avdic, Hrvoje Ratkić, dr. sc. Diana Plantić Tadić i dr. sc. Jadranka Ivanković sudjelovali su na 20. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Economic and Social Development, koja je krajem travnja održana u Pragu.

Naši su predstavnici na konferenciji predstavili istraživačke radove koje su izradili u koautorstvu s drugim kolegama, na sljedeće teme: 

  • „Internet Tools in Communication Development Role of Small and Medium Enterprises in Croatia“ (Blanka Kovač Walaitis, dr. sc. Jadranka Ivanković, Azra Avdić) i 
  • „Comparative Analysis of Marketing Communication Strategies on Social Networks: Case Study of Presidential Candidates Donald Trump and Hillary Clinton“ (dr. sc. Diana Plantić Tadić, Hrvoje Ratkić, Branka Šuput).

Sudionici konferencije su pokazali značajan interes za radove naših predstavnika, budući da oba rada dubinski istražuju teme koje su im u fokusu te doprinose daljnjem razumijevanju važnosti komunikacije u segmentu poduzetništva i politike.