Održivi razvoj

Doprinos VERN’a razvoju inovativnog poduzetništva u Međimurju i na Visu

Projekt razvoja društveno-inovativnih hubova okončan je izdavanjem „Priručnika za ruralni razvoj pomoću mobilnih ruralnih hubova“.

„Priručnik za ruralni razvoj pomoću mobilnih ruralnih hubova“

Završio je projekt razvoja pop-up ruralnih društveno-inovativnih hubova u odabranim ruralnim sredinama u Međimurju i na otoku Visu, na kojem je VERN’ sudjelovao kao partner u definiranju metodologije ruralnih hubova, testiranju metodologije te na edukaciji dionika i partnera za provođenje mentorskih aktivnosti na inovativnim i poduzetničkim projektima.

U osmišljavanju metodologije također su sudjelovali i ostali partneri na projektu: LAG Međimurski doli i bregi, LAG Škoji, udruga ACT, te akademski partneri FOI iz Varaždina i Visoko gospodarsko učilište Križevci.

Za provođenje ovog projekta bile su održane i radionice za predstavnike organizacija civilnog društva te studente sva tri visoka učilišta, a o poduzetništvu, design thinkingu i marketingu poučavale su ih naše predavačice mr. sc. Gordana Ćorić i doc. dr. sc. Jadranka Ivanković.

Znanje i korisni savjeti akumulirani tijekom rada na projektu objedinjeni su u „Priručniku za ruralni razvoj pomoću mobilnih ruralnih hubova“, čijim je izdavanjem okončana provedba ovog projekta, a jedan od urednica priručnika bila je i naša predavačica Gordana Ćorić.

 „Priručnik pruža odličan putokaz svima koji su zainteresirani za provođenje ruralnog razvoja poticanjem inovativnih i poduzetničkih projekata. Na temelju inicijalno razvijene metodologije te iskustava stečenih tijekom testiranja i odvijanja projekta, usvojili smo brojne korisne lekcije i pretočili ih u preporuke, koje će pomoći ne samo u stvaranju učinkovitih inicijativa u partnerstvu s lokalnim dionicima, već i u široj primjeni koncepta društveno-korisnog učenja studenata. Projekt POP-UP (mobilni) ruralni društveno-inovativni hubovi našim je studentima omogućio primjenu usvojenih znanja i vještina na konkretnim projektima, ali istovremeno obogatio i neke projekte u ruralnim sredinama te omogućio međusobnu inspiraciju uključenih partnera“, istaknula je.

Ovom se prilikom zahvaljujemo i VERN’ovim studentima koji su sudjelovali na testiranju ruralnog mobilnog huba na otoku Visu: Filip Antić, Ivan Roko Berač, Monika Čataković, Mateo Faber, Tamara Knežević, Klara Krunić, Laura Lapenda, Tonći Pešić, Lucija Svetec, Davor Ante Tadić, Ema Vukelić i Luka Živko.