Terenska nastava

VERN’ovi studenti odnosa s javnošću posjetili Hrabri telefon

Studente je ugostila predsjednica udruge, koja ih je uputila u povijest i područje djelovanja Hrabrog telefona, projekte na kojima trenutno rade, kao i sam način rada i ustroj udruge.

Studenti 2. godine VERN’ovog preddiplomskog studija Odnosa s javnošću i studija medija su u okviru terenske nastave na predmetu Etika komuniciranja i društveno odgovorno poslovanje, posjetili udrugu Hrabri telefon.

U Hrabrom telefonu studente je ugostila predsjednica udruge Hana Hrpka, koja ih je uputila u povijest i područje djelovanja Hrabrog telefona, projekte na kojima trenutno rade, kao i sam način rada i ustroj udruge. Predstavila im je i brojne načine na koje se mogu uključiti u rad udruge, ponajprije volontiranjem, te im je pojasnila koncept korporativnog volontiranja kao dijela društveno odgovornog poslovanja. U predavanje se uključila i naša predavačica Stana Odak Krasić, budući da i sama posjeduje iskustvo volontiranja u Hrabrom telefonu, te je studentima prenijela svoja osobna iskustva.

Hrabri telefon je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1997. godine, s ciljem prevencije zlostavljanja djece i pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci, mladima i njihovim obiteljima. Druga je najpoznatija udruga u hrvatskoj javnosti te dobitnica 8. Volonterskog Oskara, nagrade za najboljeg volontera, koju dodjeljuje Volonterski centar Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom.

(Maja Laktić)