Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.)
Početak: 7. ožujka 2022. ili 3. listopada 2022.
Brošura:  
Izvedba:

Redovna ili izvanredna (studij uz rad)

  Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru (kontaktno u predavaonici uz mogućnost online praćenja u opravdanim situacijama - tzv. hibrid), u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Prijava na studij  
UPISNI POSTUPAK  
ŠKOLARINA  

Namijenjen obrazovanju i osposobljavanju računovodstvenih i financijskih stručnjaka za implementiranje stečenih znanja i vještina u procesu upravljanja tvrtkama, na analitičan, inovativan i poduzetan način.

Neki od poslova za koje te pripremamo

  • analitičke sposobnosti i tehnike rješavanja problema u praksi poslovnog odlučivanja
  • sve stručne zadaće i poslovi s područja računovodstva i financija unutar pravnog i fiskalnog normativnog okvira
  • samostalno donošenje relevantnih i meritornih poslovnih odluka u financijskom upravljanju poslovnim procesima
  • moderna i konkurentna poslovna znanja poput design thinkinga, digitalnog marketinga, multikulturalne poslovne komunikacije, ekonomije europskih integracija, EU fondova i kriznog menadžmenta.