Računovodstvo i financije

Studij utemeljen na suvremenim spoznajama financijske znanosti i pragmatičnim rješenjima dobre poslovne prakse!

Ukratko

Stupanj: Specijalistički diplomski stručni studij
ECTS: 120
Trajanje studija: 4 semestara (2 godine)
Stručni naziv: Stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija (struč.spec.oec.)
Početak nastave: Listopad 2021.
Pogledaj brošuru:

Pročelnik:

mr. sc. Marijan Milinović, viši predavač
marijan.milinovic@vern.hr

Prijava na studij

Namijenjen obrazovanju i osposobljavanju računovodstvenih i financijskih stručnjaka za implementiranje stečenih znanja i vještina u procesu upravljanja tvrtkama, na analitičan, inovativan i poduzetan način.

Što ćeš naučiti?

  • analitičke sposobnosti i tehnike rješavanja problema u praksi poslovnog odlučivanja
  • sve stručne zadaće i poslovi s područja računovodstva i financija unutar pravnog i fiskalnog normativnog okvira
  • samostalno donošenje relevantnih i meritornih poslovnih odluka u financijskom upravljanju poslovnim procesima
  • moderna i konkurentna poslovna znanja poput design thinkinga, digitalnog marketinga, multikulturalne poslovne komunikacije, ekonomije europskih integracija, EU fondova i kriznog menadžmenta.