Poduzetništvo i mladi

Naša dr. sc. Iva Senegović koautorica programa „Poduzetni limači“ za razvoj poduzetničkih vještina djece u vrtićima i osnovnim školama

Iva je na projektu bila angažirana kao stručnjakinja u području poduzetništva, zadužena za vođenje procesa kreiranja nastavnog plana i programa, priručnika za edukatore i radne bilježnice za djecu.

Koje su karakteristike poduzetnika i kako osobe pomoću tih saznanja grade svoju osobnost i vrijednosti? Kako izgleda poduzetnički proces i od kojih se elemenata sastoji? Kako razvijati poslovni model? Što je poduzetnički pitch?

Svakome tko ima imalo aspiracija prema poduzetničkom djelovanju ova su pitanja potpuno razumljiva, no što je s najmlađima – predškolcima i osnovnoškolcima kod kojih se od najranije dobi može poticati razvoj poduzetničkih sklonosti i stvarati zdrava percepcija o poduzetništvu?

Upravo odgovore na ova pitanja najmlađima pruža edukativni program „Poduzetni limači“, koji je namijenjen djeci predškolske dobi (5 – 6 godina) i osnovnoškolcima od 1. do 4. razreda, a razvio ga je stručni tim odgojitelja u vrtićima, učitelja, pedagoga, psihologa, profesora i ekonomskih stručnjaka.

Edukativni program „Poduzetni limači“ pokrenuli su stručnjaci s Instituta za menadžment, inače VERN’ovi alumniji Tajana Pernar, ravnateljica i Marko Atlagić, voditelj prodaje i marketinga.

Cilj ovog programa je omogućiti i osigurati kvalitetnu edukaciju za djecu te poticati njihovu poduzetnost, kreativnost, proaktivnost, odlučnost, samopouzdanje i kritičko razmišljanje, dok je jedan od povoda ovom programu iznimno niska razina osviještenosti o važnosti poduzetničkih vještina te nedostatak edukativnih programa koji razvijaju ove važne vještine kod djece.

dr. sc. Iva Senegović, Sveučilište VERN’

U razvoju „Poduzetnih limača“ sudjelovala i naša profesorica dr. sc. Iva Senegović koja nam je pojasnila da su u okviru programa korištene inovativne metode i tehnike poput oluje ideja, obrnute učionice, meditacija, mindfulness tehnika, učenja prema modelu (gostujuće posjete poduzetnika), učenja kroz igru, učenja kroz forum teatar i design thinking, itd. Inovativan je i način izvođenja programa i aktivnosti koje su koncentrirane oko priča koje prate svaki modul programa.

„Djeca se u uvodnim modulima uživljavaju u fiktivne situacije u kojima ih se potiče na poduzetničko djelovanje, da bi se na kraju osjećali spremnijima staviti se u ulogu pravog poduzetnika koji rješava konkretan problem za konkretnog korisnika. Projektno orijentiranim učenjem djeca razvijaju kompetencije za život, poput kreativnog rješavanja problema, timskog rada, preuzimanja odgovornosti za zajednička postignuća, konstruktivne kritičnosti i drugih kompetencija neophodnih za uspjeh u privatnom i poslovnom životu. Uloga edukatora je da bude poticaj i podrška dječjim promišljanjima tako što postavlja pitanja, pomaže djeci da pronađu potrebne informacije, te oblikuju i vizualiziraju problem koji će im omogućiti jednostavniji i brži pronalazak najboljeg rješenja“, pojasnila je naša dr. sc. Iva Senegović.

A kako bi najmlađe zaintrigirali za „poduzetničku priču“ autori programa su im namijenili uloge, koje limači igraju tijekom usvajanja prvih poduzetničkih koraka.

„Učenici se nalaze u ulozi čarobnjakovih pomoćnika, a priče kroz koje uče temelje se na avanturama čarobnjakovih pomoćnika koje čarobnjak ostavlja s čarobnom kapom da pomažu svakome tko od njih zatraži pomoć dok njega nema. Oni vrlo brzo shvaćaju da čarolija nije u kapi, već u njima samima, njihovim „supermoćima“, a to su zapravo njihove poduzetničke osobine koje se stalno primjenjuju u avanturama koje prolaze, uz pomoć kojih rješavaju svakojake probleme. Ponekad su to osobni problemi pojedinaca, ponekad problemi trgovaca, ponekad društveni problemi, svi rješivi njihovim znanjima, vještinama i motivacijama. Tako djeca na njima primjeren način uče teške poduzetničke termine i koncepte koji kroz njima blisku priču s poznatim likovima postaju jednostavno i lako razumljivi“, objasnio nam je Marko.

Kako izgledaju poduzetnički zadaci koje limači rješavaju najbolje se vidi iz opisa modula.

Modul 1: Poduzetnost kao vrijednost pojedinca

Djeca upoznaju osobine poduzetnika te prolaze kroz aktivnosti kao što su dogovor oko pravila rada u grupi, oluja ideja i osvještavanje poduzetničkih vještina, izrada štapnih lutaka, izrada platnenih vrećica sa supermoćima i izrada čarobne kape.

Modul 2: Poduzetnički proces

Terminološki težak sadržaj usvajaju iskustveno prolazeći kroz poduzetnički proces i stavljajući se u ulogu poduzetnika koji sa svojim timom prepoznaje problem, iznalazi rješenja i stvara pozitivne promjene. Kroz ovaj modul posjećuju ih uspješni poduzetnici, prolaze kroz mindfulness aktivnost i SCAMPER tehniku za generiranje ideja, izrađuju mentalne mape i kocke za igrokaz, itd.

Modul 3: Razvoj poslovnog modela

U ovom modulu djeca sudjeluju u kreiranju svoje prve poduzetničke inicijative. Suosjećanjem s osobama koje su pogođene određenim problemom, definiranjem problema s kojim će se baviti, generiranjem ideja kako riješiti definirani problem te izradom prototipa njihovog rješenja koji se testira s osobama čiji problem nastoje riješiti, limači zapravo prolaze kroz kreativan proces koji ih uči suosjećanju i razumijevanju drugih, vještinama definiranja i rješavanja problema te donošenja odluka, timskom radu, prihvaćanju kritike i sposobnosti prilagođavanja rješenja potrebama onih na koji se odnosi.

Modul 4: Poduzetnički pitch

Djeca uče vještine javnog nastupa i to tako da osmišljavaju prezentaciju svojih poduzetničkih projekata i sebe samih kao poduzetnika koji su taj projekt osmislili, kroz svoje snage. Neke su od aktivnosti javni nastup – tips and tricks, nastup za pamćenje, snimanje igrokaza „Poduzetna priča”, prezentacija sebe „Ovo sam ja”, sajam „Poduzetni limači”.

Kako će provedba programa dalje teći po vrtićima i školama, planiramo napraviti  veći intervju s Tajanom i Markom kako bi nas upoznali s rezultatima i daljnjim planovima.

Više informacija o samom programu te o uključivanju u program „Poduzetni limači“ možete saznati na službenim stranicama programa poduzetni-limaci.eu/.

Odjel za komunikacije
"Poduzetni limači"
Petar Vučetić
Datum objave: 23.12.2021.