Liderstvo

„qLife“: Kolumna dekana VERN’a prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile o obilježjima novih poslovnih organizacija

Dekan VERN'a prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila je za zimski broj magazina o znanosti i umjetnosti liderstva „qLife“ napisao kolumnu o obilježjima novih poslovnih organizacija.

Dekan VERN’a prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila je za zimski broj magazina o znanosti i umjetnosti liderstva „qLife“ napisao kolumnu o obilježjima novih poslovnih organizacija.

Budući da te organizacije predstavljaju multikulturalno i multikarakterno okruženje, dekan Cvrtila apostrofira da u takvim uvjetima sve važniji postaje tzv. organizacijski dizajn. Pritom će, naime, „stare garniture lidera“ uskoro morati svladati potpuno nove paradigme menadžmenta.

Promišlja li se strateški o oblikovanju korporativne kulture, angažmanu zaposlenika, prilikama za učenje, implementaciji design thinking pristupa, prilagodbi upravljanja ljudskim potencijalima ili implementaciji data managementa u upravljanje ljudskim potencijalima?

Cijelu kolumnu dekana Cvrtile možete pročitati niže, klikom na fotografiju.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 22.2.2017.