VERN' Island School

Studenti Ekonomije poduzetništva, Novinarstva i PR-a pohađali ciklus „izbornih otočnih kolegija“

Ciklus je trajao od 2. do 8. travnja, a studenti su bili podijeljeni u četiri grupe, za koje su bili kreirani zasebni programi kolegija i terenskog rada.

Studenti trećih godina VERN’ovih preddiplomskih studija Ekonomije poduzetništva, Odnosa s javnošću i studija medija te Novinarstva pohađali su travanjski ciklus „izbornih otočnih kolegija“, koji je održan u VERN’ovom centru na otoku Visu, VERN’ Island School, te u suradnji s lokalnim poduzetnicima.

Ciklus je trajao od 2. do 8. travnja, a studenti su bili podijeljeni u četiri grupe, za koje su bili kreirani zasebni programi kolegija i terenskog rada.

Tako je prva grupa studenata Ekonomije poduzetništva (EP1) slušala predavanja iz kolegija Umijeće poslovnog pregovaranja (Saša Petar) i Upravljanje ljudskim potencijalima (Ivana Vrhovski). Za njih su bila organizirana i dva gostujuća predavanja na temu zapošljavanja na otoku (Ivana Galonja, direktorica hotela Issa te Antonija Uskok, dogradonačelnica), a teorijsko znanje su produbili kroz simulacije pregovora na temu „razgovora za posao“, „traženja povišice“ i „prekid radnog odnosa“. Neformalni dio programa bio im je rezerviran za popularni „Military tour“, vojnu rutu po toku Visu.

Druga grupa studenata s tog studija (EP2) slušala je kolegije Upravljanje prodajom (Dijana Vuković) i Ponašanje potrošača (Boris Jurič), a u okviru terenske nastave posjetili su vinariju Lipanović i rasadnik limuna Rafanelli. Tom su prilikom s lokalnim poduzetnicima diskutirali o ponašanju potrošača i upravljanju prodajom, tj. distribuciji, te o ekološkoj proizvodnji i određivanju cijena iz otočne perspektive. Neformalni dio programa bio im je rezerviran za jedrenje.

Grupa sa studija Odnosi s javnošću (OSJ) slušala je kolegije Politički odnosi s javnošću (Nikolina Borčić) te Odnosi s javnošću u turizmu i sportu (Stana Odak Krasić), a gostujuća predavanja na teme političkih izbora i turizma održali su im Ivo Radica, gradonačelnik Visa te direktor turističke zajednice Ivo Fiamengo. U okviru projektne nastave studenti su radili kampanje za lokalne izbore te su zajedno sa studentima Novinarstva pripremili televizijsku političku emisiju „Zatvoreno“, u kojoj su se predstavili svi kandidati za gradonačelnika. U neformalnom dijelu programa studenti PR-a su također upoznali otok kroz vojnu rutu.

Studentska grupa s Novinarstva (NOV) slušala je kolegij Academic Writing (Svea Kršul), a u okviru nastave su se upoznali i s povijesnim bitkama, obišli vojne lokalitete na Visu, uključujući morski tunel za podmornice i vojni aerodrom iz Drugog svjetskog rata, posjetili  su Komižu i vidikovac Hum te Muzej grada Visa. U okviru praktičnog rada, uz TV emisiju, pisali su i narativni esej, a neformalni dio programa bio im je rezerviran za vožnju biciklima po otoku.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 5.5.2017.