Zapošljivost mladih

U organizaciji Europske komisije i VERN’a održan „University Business Forum Croatia“

Forum je okupio poslovne i akademske stručnjake, predstavnike visokoobrazovnih institucija, poslodavaca, ministarstava i agencija te studente iz Njemačke, Grčke, Francuske, Nizozemske, Belgije, SAD-a, Slovačke, Irske i Hrvatske.

University Business Forum Croatia

Poticanje suradnje između visokih učilišta i gospodarstva, uvođenje modela obavezne studentske prakse i učenja uz rad, jednostavnija zakonska regulativa, ohrabrivanje studenata na pokretanje tvrtki, praćenje njihove zapošljivosti te razvoj osjećaja za socijalno poduzetništvo, ključni su elementi za poticanje veće (samo)zapošljivosti i uspješnu integraciju studenata i mladih na hrvatsko, ali i međunarodno tržište rada.

Poručili su to domaći i međunarodni stručnjaci iz devet zemalja s panela i radionica „University Business Foruma“, koji je na temu „Learning by earning – first steps to (self)employment“, održan 19. i 20. listopada na otoku Visu.

Riječ je platformi Europske komisije za poticanje veće zapošljivosti mladih, koja je po prvi put gostovala u Hrvatskoj, a održavanje prvog hrvatskog i regionalnog UB Foruma zajednički su organizirali Europska komisija i VERN’, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Sveučilištima u Rijeci i Splitu te uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Forum je okupio poslovne i akademske stručnjake, predstavnike visokoobrazovnih institucija, poslodavaca, ministarstava i agencija te studente iz Njemačke, Grčke, Francuske, Nizozemske, Belgije, SAD-a, Slovačke, Irske i Hrvatske, koji su predstavili iskustva i izazove svojih zemalja u poticanju (samo)zapošljivosti mladih.

„Nezaposlenost mladih u EU je vrlo raznolika. U nekim zemljama iznosi 25, 30, 35 posto, dok su u drugim zemljama stope vrlo niske, poput Njemačke ili Austrije. S druge strane su zemlje poput Španjolske i južnih zemalja, gdje su stope nezaposlenosti mladih vrlo visoke“, istaknuo je Peter Baur iz Glavne uprave za obrazovanje i kulturu Europske komisije. 
[Dodao je kojim alatima EU potiče zapošljivost mladih te suradnju obrazovanja i tržišta rada. Izjava.mp3]

Na izazove s kojima se mladi susreću prilikom integracije na tržište rada, ali i izazove u suradnji između obrazovanja i gospodarstva upozorili su i čelnici hrvatskih sveučilišta na konferenciji.

„Akademsku zajednicu se mora senzibilizirati na činjenicu da studentima treba više praktičnih kompetencija, više stručne prakse i mogućnosti da steknu određene kompetencije koje će im olakšati traženje posla“, naglasila je dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci.
[Važnim je istaknula i dosljednost u implementaciji takvih odluka. Izjava.mp3]

„Država bi trebala osnažiti dualni sustav obrazovanja, platformu u okviru koje će studenti moći ostvarivati svoju praksu, ali će ih istovremeno osloboditi bilo kakve penalizacije, tj. nepotrebnih davanja, što bi dodatno ohrabrilo privredu da otvara takva mjesta za studente“, komentirao je dr. sc. Marko Rosić, prorektor Sveučilišta u Splitu.

„Visoka učilišta moraju voditi računa o tome kakve će vještine i sposobnosti imati studenti koji izlaze na tržište rada, jer njihova zapošljivost na određeni način je i mjerilo uspješnosti same institucije“, izjavio je dekan VERN’a, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila.
[Naveo je modele kako se visoka učilišta mogu prilagođavati potrebama tržišta rada. Izjava.mp3]

Tijekom dvodnevne konferencije održano je ukupno 3 panela i 5 radionica te nekoliko sesija na kojima se diskutiralo o temama poput usklađenosti binarnih obrazovnih sustava s potrebama tržišta rada, dualnim studijima, učenju uz rad, socijalnom poduzetništvu, suradnji između fakulteta i poslodavaca, poduzetničkom učenju, ali i potrebi praćenja zapošljivosti studenata.

„Ministarstvo je provelo istraživanje na otprilike tisuću studijskih programa u kojem smo analizirali u kojoj mjeri se bilo kakvi oblici učenja kroz rad provode u postojećim sustavima i uvjetima, bilo kod poslodavaca ili unutar sustava visokih učilišta. Na temelju rezultata smo razvili projekt putem kojega će visoka učilišta moći financirati svoje projekte i modele učenja kroz rad“, najavila je Ana Tecilazić Goršić, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja iz Ministarstva znanosti.
[Objasnila je koje će modele visoka učilišta moći prijaviti. Izjava.mp3]

Detaljnije informacije o tematskom „University Business Forumu“ na Visu možete saznati na službenoj internetskoj stranici http://www.ubforum-croatia.eu/

Odjel za komunikacije
Datum objave: 21.10.2017.