Visoko obrazovanje i tržište rada

VERN’ov Karlo Kolesar jedini predstavnik europskih studenata na sastanku EURASHE Odbora

Naš kolega Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku EURASHE Odbora za strateško savjetovanje.

Naš kolega Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku EURASHE Odbora za strateško savjetovanje, koji je od 19. do 21. rujna održan u Bruxellesu. 

„Na sastanku smo diskutirali o povezivanju i unaprjeđenju suradnje između sektora visokog obrazovanja i tržišta rada te ‘EURASHE strategiji 2018-2020’, a bili smo i u službenom posjetu Europskoj komisiji“, objasnio nam je Karlo, inače jedini predstavnik europskih studenata te ujedno i jedini predstavnik Hrvatske u ovom tijelu.

U njemu, naime, sjedi devet članova, a uz predsjednika Odbora, tu su još i troje predstavnika poslodavaca, jedan regionalni predstavnik, jedan stručnjak za akademske i pravne teme, dva predstavnika EURASHE-a te jedan predstavnik europskih studenata, odnosno VERN’ov Karlo Kolesar.

Zadaća Odbora za strateško savjetovanje Europske udruge visokih učilišta (EURASHE) je razmatrati politike i strategije ove krovne udruge, planirati aktivnosti za nadolazeća događanja te predlagati preporuke za sve reformske okvire koje izdaje ili provodi Europska komisija.