Gostujuće predavanje

VERN’ovi studenti upoznali social media aktivnosti Ansambla LADO

Ansambl Lado uspješno predstavlja hrvatsku kulturnu baštinu po cijelom svijetu i jedan je od naših najvažnijih kulturnih ambasadora.

Gostujuće predavanje Livije Zgurić (Lado) na VERN’u

Studenti VERN’ovog preddiplomskog studija Odnosi s javnošću i studij medija nedavno su imali priliku upoznati se sa social media aktivnostima Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske – LADO.

U okviru nastave na predmetu Uvod u odnose s javnošću predavača dr. sc. Krešimira Dabe, putem video veze je gostovala Livija Zgurić, Ladova viša stručna savjetnica za odnose s javnošću, koja je za naše studente održala izlaganje na temu „upravljanja društvenim mrežama jedine takve ustanove u kulturi u Hrvatskoj tijekom razdoblja karantene“.

Gošća je našim studentima prve godine PR-a predstavila zanimljive primjere iz prakse koji su specifični za strateške komunikacije u kulturi, s posebnim naglaskom na krizno komuniciranje, a studenti su predavanje pratili fizički u dvorani ili u online izvedbi.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 19.11.2020.