#EducationmeetsBusiness

Studenti diplomskih studija uspješno riješili i prezentirali projektna rješenja za Bilić Vision grupu

Studenti su izrađivali prijedlog razvojne strategije te prijedlog strategije brendiranja za Bilić Vision grupu.

Studenti VERN’ovih diplomskih studija Poduzetnički menadžment, Računovodstvo i financije te Upravljanje poslovnim komunikacijama uspješno su riješili semestralni projektni zadatak za tvrtku-partnera Bilić Vision grupu, a svoja su rješenja prezentirali direktorici marketinga i VERN’ovoj diplomantici Ani Bilić te marketinškom menadžeru Bilić Visiona Nini Vukoviću.

Kako je tekla suradnja studenata s tvrtkom-partnerom, pitali smo profesoricu doc. dr. sc. Jadranku Ivanković.

Što je bio studentski zadatak i na kojim kolegijima?

Rješavanje projektnog zadatka za Bilić Vision bio je zadatak na kolegiju Strategijsko upravljanje, na studijima Poduzetnički menadžment i Računovodstvo i financije te na kolegiju Strategija brendiranja, na studiju Upravljanje poslovnim komunikacijama. Studenti su na ovim kolegijima već duži niz godina uključeni u izradu projekata za tvrtke-partnere, a tako je i na drugih diplomskim studijima.

U okviru kolegija Strategijsko upravljanje studenti su radili projektno rješenje na temu „Prijedlog razvojne strategije za Bilić Vision grupu“, a na kolegiju Strategija brendiranja radili su na „Prijedlogu strategije brendiranja za Bilić Vision grupu“.

I kako su reagirali predstavnici tvrtke-partnera?

Koliko su neki od njih bili uspješni dovoljno govori činjenica da su predstavnici Bilić Visiona pozvali najbolji studentski tim da održi prezentaciju za njihov menadžment i zaposlenike. Istovremeno su bili puni pozitivnih komentara i za projektna rješenja ostalih studentskih timova. 

Kako izgleda proces rješavanja projektnog zadatka?

Valja istaknuti da je ovdje zapravo riječ o jedinstvenom modelu dualnog visokog obrazovanja koji se primjenjuje na Sveučilištu VERN’, a sastavni je dio VERN’ovog projekta suradnje s gospodarstvom #EducationmeetsBusiness, u okviru kojega studenti surađuju s tvrtkama na tržištu i na njihovim projektima se integriraju u poslovno okruženje.

Na početku semestra s tvrtkom se definira obuhvat projekta, a studenti dobivaju pisani projektni zadatak. Studenti se zatim dijele u timove i na vježbama tijekom semestra rade na projektu, za što primjenjuju teorijska znanja koja su stekli na kolegiju. Na kraju semestra prezentiraju svoja projektna rješenja pred predstavnicima tvrtki i predavačem, koji su ima ujedno poslovni i akademski mentori, kojima se mogu obratiti za pomoć tijekom rada na projektu. Studenti se na ovaj način već tijekom studija integriraju u poslovne procese i realna poslovna okruženja.

Koja je posebnost ovakvog načina prijenosa znanja?

Ovo je odličan primjer „win-win-win“ suradnje budući da:

a) studenti dolaze u direktan doticaj s poduzećima i stvarnim poslovnim problemima te ostvaruju kontakt s potencijalnim poslodavcima, 
b) poduzeća dobivaju svježe ideje i različite prijedloge rješenja za kompleksne poslovne probleme te kontakt s potencijalnim budućim zaposlenicima, 
c) Sveučilište VERN’ potvrđuje svoju relevantnu poziciju u poslovnoj zajednici i prepoznatljivost obrazovne institucije posvećene izvrsnosti, suvremenim metodama poučavanja i sinergiji znanosti i poslovne prakse. 

Reakcije tvrtki-partnera na ovakav vid suradnje su izrazito pozitivne, i to ne samo na ideje i predložena rješenja, već i kroz iskaz interesa za zapošljavanjem naših studenata.

Inače, uz već spomenuti Bilić Vision studenti su dosad osmišljavali projektna rješenja za brojne tvrtke iz različitih sektora poput Unilinea, Kulturno informativnog centra Zagreb, Hrvatske gospodarske komore, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Lidera i mnogih drugih.

Odjel za komunikacije
Datum objave: 2.2.2022.