prof. dr. sc Vlatko Cvrtila

Obraćanje dekana studentima

prof. dr. sc Vlatko Cvrtila, dekan VERN’a

Poštovane kolegice i kolege studenti,

obraćam Vam se vezano za novonastale okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 odnosno tzv. koronavirusa.

Na početku bih želio naglasiti da poduzimamo sve mjere kako bismo u izvanrednim okolnostima osigurali nastavak odvijanja nastavnog procesa.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima (…) i uspostavi nastave na daljinu. Sukladno toj odluci, Ministrica znanosti i obrazovanja RH donijela je jučer i uputu kojom se pobliže određuje mjesto i način obavljanja rada u visokom učilištu, na način da se, umjesto prostora visokog učilišta, odredi neko drugo mjesto (primjerice vlastiti dom, op.), ali uz uvjet da se nastava na daljinu kontinuirano i nesmetano odvija.

To podrazumijeva održavanje predavanja i ispita na daljinu (online). Pripreme za to na VERN’u su u punom jeku, svi naši nastavnici prolaze posebne radionice za izvođenje nastave korištenjem suvremenih online platformi, tako da uskoro možete očekivati početak online predavanja.

Bit će i izuzetaka. Budući da pojedini predmeti sadrže gradivo koje se, zbog specifičnosti sadržaja, ne može studirati na daljinu, nastava iz tih predmeta bit će tretirana posebno, sukladno odgovarajućoj odluci dekana, na način da će njihovo izvođenje biti odgođeno i, naglašavam, održat će se čim budu otklonjene sadašnje okolnosti uzrokovane epidemijom.

Dakle, izuzev gore spomenutih predmeta, cjelokupni nastavni proces odvijat će se online tako da će eventualne odgode u izvođenju nastave u ovoj akademskoj godini biti svedene na najmanju moguću mjeru.

Napominjem da administracija i studentske službe i dalje rade telefonski i putem e-maila, prema radnom vremenu objavljenom na internetskim stranicama, a prostorije VERN’a su preventivno dezinficirane.

Programi VERN’ Sport i VERN’ Kultura u ovome trenutku nisu aktivni sukladno odgovarajućim odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Ove ćemo programe pokrenuti čim to nadležna državna tijela omoguće.

Ovim vam putem zahvaljujem na urednom ispunjavanju ugovornih financijskih obveza jer, uz svo razumijevanje i uvažavanje poteškoća koje nam svima u tome smislu predstoje, o tome ovisi nesmetano odvijanje nastave i svih pratećih procesa, naročito u ovim izvanrednim okolnostima.

Želim vama i vašim obiteljima dobro zdravlje. Obostranim smirenim i afirmativnim pristupom osigurat ćemo visoku vrsnoću online nastave uz održavanje najviših akademskih standarda.

Srdačan pozdrav,

Vaš dekan

prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Odjel za komunikacije
Datum objave: 20.3.2020.